Horatio Nelson

Horatio Nelson

Czytaj Dalej

NELSON Horatio

Kolumna Nelsona wzniesiona w 1843 na Trafalgar Square w Londynie; 4 lwy Landseera dodano w 1867; koryncka kolumna granitowa na kwadratowej podstawie, wzorowana na kolumnie w rzymskiej świątyni Marsa (zob.

NELSON Horatio (29 IX 1758 - 21 X 1805), adm. ang.

Najwybitniejszy dow. morski epoki napoleońskiej. Syn wiejskiego pastora z hrabstwa Norfolk, mimo słabego zdrowia zaciągnął się w 1770 jako chłopiec okrętowy do Royal Navy. Doświadczenie żeglarskie zdobywał na Antylach, a także w wyprawie na wody Arktyki. Po wielu latach pływania w rejonie Indii...

NELSON - okręt

Brytyjski pancernik, zwodowany 3 września 1925 r., budowany był zgodnie z postanowieniami wa­szyngtońskiego traktatu morskie­go, który ustanowił limit wyporno­ści 35 000 t dla okrętów tej klasy. Z tego względu konstruktorzy, aby zmniejszyć wagę, zdecydowali się zgrupować główną artylerię w czę­ści...

HORATIO ALGER

(wym. horęjszjou ąldżer) Nazwa typu XIX-wiecznej powieści amerykańskiej, który wywarł silny wpływ na całe pokolenie młodzieży.

Od imienia i nazwiska pastora amer. (1834-99), autora 120 powieści dla młodzieży, ukazujących z reguły drogę życiową ubogiego chłopca (ulicznego sprzedawcy gazet a...

Nelson Mandela

Nelson Mandela - WAŻNIEJSZE DATY 1918 Narodziny w regionie Transkei 1939 Wstąpienie na uniwersytet Fort Hare 1942 Uniwersytet Wittwatersrand 1944 Wstąpienie do ANC; ślub z Evelyn Ntoko Masa 1947 Wybór na sekretarza Ligi Młodych 1952 Kierowanie Kampanią Nieposłuszeństwa, wybór na sekretarza Ligi Młodych ANC i przewodniczącego ANC w Transwalu 1954 Reforma ANC zgodnie z planem „M" 1956 Oskarżenie o zdradę stanu, uniewinnienie 1957 ...

Nelson Mandela rok 1964

Nelson Mandela podkreślał, że czarna ludność Południowej Afryki nie brała udziału w rządzeniu państwem, mimo że stanowiła większość, i że wiele działaczy walczących o jej prawa odbywało wyroki w więzieniach. Nelson Mandela stał się symbolem wytrwałej walki o równouprawnienie.

Earle NELSON

Następnego dnia Nelson chciał zamienić swój kapelusz w małym sklepiku z używanąodzieżą (był najwidoczniej przekonany, że wystarczy mu tylko zmienić jakiś szczegół stroju,by nikt go nie rozpoznał, co jak dotąd okazywało się, niestety, prawdą).