Poglądy życiowe Horacego w wybranych odach

Ody Horacego są przykładem wiary starożytnych w potęgę i nieśmiertelność pieśni: „Cześć dla mnie budzi moja sztuka: Natchnienia zdrój, poety talent”.

WCZESNE CESARSTWO. PRYNCYPAT AUGUSTA (31 p.n.e.-14 n.e.) - Filozofia, Wergiliusz i Horacy, Elegicy rzymscy, Tytus Liwiusz, Historycy greccy, Deklamacje, Architektura, rzeźba, malarstwo

Jak Eneida Wergilego miała stanąć w literaturze rzymskiej obok Iliady i Odysei Homera, tak Pieśni Horacego stanowiły odpowiednik dawnej klasycznej liryki greckiej.

Filozoficzne inspiracje poezji Horacego

  Życie ludzkie wg Horacego zdeterminowane jest wolą bogów. Jest to jakby testament Horacego i skrawek jego prywatnej filozofii.

Najwybitniejsi pisarze starożytnego Rzymu - Horacy, Quintus Horatius Flaccus (65 - 8 p.n.e.)

Do najsłynniejszych dzieł Horacego należą Pieśni (zwane też odami) wzorowane na lirykach greckich. Twórczość Horacego wieńczą dwie księgi Listów (23-14 p. Twórczość Horacego to szczytowe osiągnięcie klasycyzmu epoki Augusta.

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

I choć w ludzkiej świadomości od czasów Horacego i Owidiusza dokonały się niezaprzeczalne, ogromne zmiany, to jednak poeta z powodzeniem przerzuca pomost łączący obydwie epoki. „Polecenie” Horacego?

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

I choć w ludzkiej świadomości od czasów Horacego i Owidiusza dokonały się niezaprzeczalne, ogromne zmiany, to jednak poeta z powodzeniem przerzuca pomost łączący obydwie epoki. „Polecenie” Horacego?

LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - UTWORY HORACEGO - CHARAKTERYSTYKA

Horacy był twórcą gatunku literackiego - satyry i ody. Tematyka jego utworów była różnorodna. Przedstawiał swoją filozofię życiową. Pisał pieśni poważne, patriotyczne („List do Pizona”), filozoficzne, refleksyjne, biesiadne, miłosne, o sztuce poetyckiej.

Twórczość Horacego i motywy zawarte w jego utworach - filozofia pieśni (stoicyzm, epikureizm)

Horacy był najsławniejszym poetą rzymskim, świadomym swej poetyckiej wielkości („non omnis moriar” - nie wszystek umrę). Był autorem znakomitych wierszy, pieśni (które później nazwano odami), satyr i listów poetyckich. Głosił mądre zasady człowieka znającego ludzki los, człowieka, który wie, że...

HORACY, Ouintus Horatius Flaccus

Fraenkel, Horace, Ox 1957; H. Perret, Horace, P 1959; S. Grimal, Horace, P 1969; K. Tarrant, Horace, w: Texts and Transmission, Ox 1983, 182-186; J.

Horacius (Horacy)

65 pne w Wenuzie - 8 ne pod Rzymem; syn wyzwolonego niewolnika, studiował w Rzymie i Atenach, po czym walczył w armii Brutusa; bitwa pod Filipi; był wyższym urzędnikiem, początkowo miał mecenasa (Oktawian August) dzięki poparciu Wergiliusza; pierwsze utwory satyryczne później liryczne; napisał: “Sztuka...