Honorat

Czytaj Dalej

Błogosławiony Honorat Koźmiński

Honorat założył szereg zgromadzeń zakonnych - do dziś istnieją trzy zgromadzeniahabitowe: felicjanki - powołane razem z bł. Honorat przedstawiany jest w habicie kapucynów.

HONORAT z ARLES, Honorat z Lerynu Św. bp.

ur. w2. poł. IV w. w pn. Galii, zm. 16 I 429 (lub 430) w Arles,organizator życia kośc, założyciel wspólnoty mniszej.

Wg jedynego wiarygodnego przekazu biogr. Hilarego z Arles(Sermo de vita sancti H. Arelatensls episcopi; PL 50,1249--1272) oraz legendarnej biografii z XII w. mnicha prowansalskiegoRajmunda...

HONORAT KOŹMIŃSKI, Honorat z Białej Podlaskiej bł. OFMCap

Imię chrzestne Florentyn Wacław, ur. 16 X1829 w Białej Podlaskiej, zm. 16 XII 1916 w Nowym Mieścien. Pilicą, założyciel bezhabitowych zgromadzeń zak. (—* honorackiezgromadzenia), pisarz ascetyczny.

1. Ż y c i e i d z i e ł a - Pochodził z rodziny inteligenckiej(ojciec był budowniczym miejskim);...

HONORAT ANTONIN

Bp. Konstantyny w Afryce Pn.;żył w V w. za panowania króla —» Genzeryka i zabiegał ojego nawrócenie z arianizmu (Gennadiusz De vir. Ul. 95).

H.jest autorem Epistola ad labores pro Christo ferendos exhortatoria(PL 50,567-570), listu skierowanego do Arkadiuszawygnanego z Hiszpanii ze względów rei.; w liście tym...

HONORAT z MARSYLII Św. bp.

zm. 492. H. był prawdopodobnieuczniem Hilarego z Arles; bpem Marsylii zostałok. 474; zasłynął jako mówca, o czym wspomina Gennadiusz(De vir. Ul. 100; PL 58,1118-1119); H. prowadził korespondencjęz pap. Gelazym I (zaginiona), w której zapewniał o swojejwierności i ortodoksyjności;

był autorem licznych...