Homo faber

Czytaj Dalej

HOMO FABER

  HOMO FABER (nłc. <homo faber = człowiek-rzemieślnik, wytwórca) Określenie pochodzące prawdopo­dobnie od B.

HOMO FABER

—» twórczość; pojęcie —>homo sapiens jest wynikiem refleksji h.

Uzębienie homo- i heterodontyczne

Nietoperze w swym rozwoju osobniczym inają oba filogenetyczne stopnie: zęby mleczne zbudowane są według typu homodontycznego, zęby stałe według — heterodon tycznego.

Homo

Ten nowy gatunek jego odkrywca nazwał Homo habilis, czyli „człowiek zręczny". To właśnie ten osobnik stanowi granicę, od której rozpoczyna się ostateczna ewolucja homo sapiens.

Homo habilis

W przeciwieństwie do australopiteka, którego szczęki i zęby podobne były do uzębienia małp, łuk zębowy homo habilis był już niemal identyczny z zębami homo sapiens. Homo erectus, zwany także pitekantropem, miał większy mózg niż homo habilis, jego objętość się­gała 1000 cm3.

Homo sapiens

Szczególnie trudno jest okre­ślić, czy konkretne szczątki należały do przedsta­wiciela gatunku homo erectus, czy już do homo sapiens. Naj­wyraźniej ludzie nie wyewoluowali z neander­talczyka tylko ze wspólnych przodków - homo erectus.

Homo sapiens sapiens

Gatunek w pełni odpowiadający pod względem anatomicznym człowiekowi współczesnemu, czyli homo sapiens sapiens wyłonił się w południowej Afryce około 100 tysięcy lat temu.

FABER FRANCISZEK, właśc. F. Koeckritz

FABER FRANCISZEK, właśc.

HOMO SAPIENS, trylogia powieściowa S. Przybyszewskiego

HOMO SAPIENS, trylogia powieściowa S.

HOMO SAPIENS

Łac., 'człowiek rozumny', gatunek ssaków z rodziny człowiekowatych (hominidów), do którego zalicza się człowiek współczesny i człowiek kopalny z paleolitu mł.

FABER WINCENTY

FABER WINCENTY, ur.

ASSUMPTUS HOMO

Termin określający miejsce natury ludzkiej w strukturze unii -> hipostatycznej Chrystusa. Krańcowe koncepcje teol. upatrują całkowitą zależność ludzkiej natury Chrystusa od jego osoby boskiej lub przyznają tej pierwszej psych, autonomię.

Szczególną odmianę doktryny posługującej się pojęciem a.h...

ECCE HOMO, Oto Człowiek

Słowa Piłata wypowiedziane o Jezusie Chrystusie (J 19,5) po -> biczowaniu i -> cierniem koronowaniu, wskazujące bądź na jego pokorę i niewinność, bądź też — z pewną pogardą — na nieszkodliwość jego poczynań; w zamyśle Jana Apostoła miały się (być może) wiązać z Dn 7,13 i podkreślać...

FABBRI, Faber FILIPPO OFMConv

ur. 1564 w Spinatak. Faenzy (stąd zw. Faventinus), zm. 28 VIII 1630 w Padwie,filozof, teolog.

Do zakonu wstąpił 1586; po studiach zak. przyjął święceniak a p ł . ; 1593 uzyskał doktorat z teologii w Kolegium św. Bonawentury w Rzymie; uczył filozofii w studium zak. w Wenecji,na uniw. w Padwie wykładał...

FABER FRANCISZEK GRE

ur. 4 IX 1821 w Kleczy Dolnejk. Wadowic, zm. 24 II 1868 w Odporyszowie k. DąbrowyTarnowskiej, duszpasterz, działacz charytatywny.

Do zakonu wstąpił 1845 w Krakowie; za udział w procesjizorganizowanej przez E. Dembowskiego 27 II 1846 z Krakowado Podgórza został aresztowany i uwięziony w Ołomuńcu(do...

FABER FREDERICK WILLIAM COr

ur. 28 VI 1814 w Calverley(Yorkshire), zm. 26 IX 1863 w Londynie, konwertyta , teolog i pisarz ascetyczny.

Pochodził z rodziny anglik.; studiował nauki human.-filol.w Harrow, a od 1833 teologię w Oksfordzie, gdzie byl podwpływem J . H . Newmana i ruchu —» oksfordzkiego; 1839przyjął —» anglikańskie...

FABER STAPULENSIS JACOBUS

Właśc. Lefèvre d'EtaplesJacques, ur. ok. 1455 w E t a p l e s (Pas-de-Calais), zm. 1536w Nérac, franc, humanista, filozof i teolog.

Po pobycie we Włoszech (1492-1500) powrócił do Paryża,gdzie jako magister artium prowadził działalność dydaktyczną,badawczą i wydawniczą; m.in. wydał i skomentował...

„HOMO DEI"

Czasopismo ascetyczno-pastoralne dlakapłanów, wydawane przez redemptorystów - od 1932 w Tuchowie,od 1946 we Wrocławiu, od 1956 w Warszawie, od1991 ponownie w Tuchowie.

Założone zostało przez K. Smorońskiego(zm. 1941) przy seminarium duch. redemptorystóww Tuchowie w celu niesienia pomocy kapłanom w ich...

HOMO MEDITANS

Seria wydawnicza poświęcona zagadnieniomżycia duchowego, teologii i — historii duchowości,wydawana przez KUL.

Publikuje odczyty oraz materiały związane z tematyką poszczególnychtygodni duchowości, zapoczątkowanych 1975przez ks. Waleriana Słomkę w ramach Sekcji Teologii DuchowościKUL; funkcję redaktora...

HOMO OECONOMICUS

(łac. człowiek ekonomiczny),aspektowe określenie człowieka odnoszące sie do jego zachowańw sprawach gosp.; h.oe. w ekonomii to abstrakcyjny modelzachowań człowieka wykorzystywany jako instrument badawczytychże zachowań w dziedzinie gosp., a także do analizyżycia gosp. i przewidywania masowych zachowań...