Grecja Homera

Razem z walczącymi na rydwanach basileusami walczy pod Troją gorzej uzbrojony bezimienny tłum pieszych, o którym Homer mówi: „ginęły ludy".

HOMER

Homeryczny ogromny, potężny, wspaniały; jak bogowie i herosi epopei Homera; homeryczny śmiech - gwałtowny, niepohamowany, serdeczny; Homer wspomina o „nieugaszonym śmiechu" (gr.

Homer (VIII w. p.n.e.)

pojawił się pogląd, że Homer w ogóle nie istniał, a jego dzieła są tworem wyobraźni ludowej, tak jak epickie ballady i wszelka poezja folklorystyczna. I Homer, niezależnie od tego jak naprawdę brzmiało jego imię, był zapewne jednym z nich.

Iliada Homera – arcydzieło literatury i wzór postaw

Naśladowano kompozycję Iliady, sposób opisywania rzeczywistości przy użyciu porównań homeryckich, czyli porówna bardzo rozbudowanych, w których człon określający rozrasta się w rozwinięty opis przyrody, np.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Głosi kult dla poezji Homera. Słowacki preferuje strunę z harfy Homera, twórca uważa, że nigdy nie doścignie antycznego autora.

Cechy eposu antycznego na przykładzie "Iliady" Homera

Wstęp, czyli co to jest Iliada i kim był Homer Homer żył na przełomie IX i VII wieku p. porównania homeryckie np.

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Następnie przechodzi do przykładów elementarnych wyrażeń jak „dobro, sprawiedliwość, władza, męstwo” przedstawiając interpretację ich przez filozofów, myślicieli greckich jak Homer i inni.

Homer

Eposy homerowe to szereg opowieści - praw­dopodobnie na wpół mitycznych, na wpół histo­rycznych - które znane były każdemu Grekowi. W świecie homeryckim bóstwa mieszały się do spraw ludzi, opowiadając się po którejś ze stron opisywanych konfliktów.

DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS, 0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer

DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS,0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, traktat łac.

HOMER

Mańkowski, Homer, Wwa 1974; H. Vivante, Homer, NH 1985; H. Erbse, Untersuchungen zur Funktion der Götter im homerischen Epos, B 1986; B.

Bohater heroiczny w eposie Homera i chanson de geste – wykaż różnice i podobieństwa.

  Od Homera rozpoczęła się historia literatury europejskiej.

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - HISTORIA WOJNY TROJAŃSKIEJ I JEJ PRZEBIEG („ILIADA”)

Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem „dla najpiękniejszej”. Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. Wybrał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Młodzieniec przyjehał do Sparty i porwał żonę Henelaosa. W całej...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WĘDRÓWKI ODYSA („ODYSEJA”)

Tematem „Odysei” są dzieje tytułowego bohatera, który przeżywa niezwykłe przygody w czasie powrotu spod Troi do Italii. Trwało to 100 lat, a wracał on po 20 letniej nieobecności. Utwór składa się z 24 ksiąg. Poemat zaczyna się w V księdze od opisu wyprawy syna Odysa w poszukiwaniu ojca. Księgi V-VIII...