Holstein

Czytaj Dalej

SCHLESWIG - HOLSTEIN - okręt

Pancernik niemiecki zwodowany w 1906 r. w Kilonii, służbę rozpo­czął 6 lipca 1908 r. 25 sierpnia 1939 r. wszedł z oficjalną wizytą do portu w Gdańsku (dowódca kmdr Gustaw Kleikamp) z zaokrę­towaną kompanią szturmową pie­choty morskiej (225 żołnierzy), która miała dokonać pierwszego uderzenia na...