Holocaust

Holocaust

Czytaj Dalej

Holocaust w literaturze współczesnej.

Holocaust - termin określający zagładę Żydów w okresie II wojny światowej. W wyniku holocaustu zginęło ponad 5 mln Żydów.

Antysemityzm i holocaust

Niespotykaną w dziejach narodu żydowskiego krwawą ofiarę tylu milionów nazywano holocaustem,według terminologii Starego Testamentu.

Kampania wrześniowa i holocaust

HOLOCAUST - termin określający całkowitą zagładę i exterminację Żydów.