HOŁD

(łac. homagium), Hist. feudalna ceremonia publicznego i uroczystego uznania władcy przez wasala za swego seniora, w czasie której wasal składał przysięgę wierności i otrzymywał z rąk seniora symbol, oznaczający przekazanie wasalowi Władzy nad lennem.

Hołd pruski hołd lenny złożony 10IV 1525 przez...

Jan Kochanowski - Satyr albo dziki mąż i Proporzec albo hołd pruski

Lecz nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość Polski żywo interesowała Kocha­nowskiego, czego dowodem są jego utwory polityczne, tchnące duchem obywatel­skim. Na ich czele stoi Satyr albo dziki mąż, satyra napisana podczas obrad sejmo­wych w Warszawie, w końcu roku 1563.

Od razu poznać, że...

Społeczeństwo feudalne - Hołd

Uroczysty hołd składany przez wasala seniorowi był ceremonią która określała związki osobowe. Wasalami nie byli tylko lennicy, ale także nie obdarzeni żadnymi dobrami rycerze. Hołd wyrażał wzajemność zobowiązań jakie łączyły seniora i wasala. Wasal przysięgał wierność i podporządkowanie...

HOŁD PASTERZY

Typ ikonograficzny należący do cykluscen —* narodzenia Chrystusa, powstały w XIV w. w kręgachfranciszkańskich jako rozwinięcie przedstawienia —» żtóbka i —* zwiastowania pasterzom oraz odpowiednik kompozycjihołdu —> Trzech Króli.

Wyjątkowo kompozycje h.p. pojawiały się przed XIV w.(rom. kapitel z XII...

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Bema Pamięci żałobny rapsod”

Wiersz poświęcony pamięci Józefa Bema, majora artylerii w powstaniu listopadowym, bohaterskiego wodza powstania węgierskiego z roku 1849. Bem zmarł w 1850, Norwid napisał swój utwór niedługo potem. Treścią wiersza jest opis pogrzebu bohatera. Nie jest to jednak pogrzeb rzeczywisty, ale poetycko stylizowana...

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Fortepian Szopena”

We wrześniu 1863 r. z okien pałacu Zamoyskich w Warszawie oddano strzał do rosyjskiego generał-gubernatora Berga. Wtedy to żołnierze carscy zdemolowali budynek, a przez okno wyrzucono na bruk fortepian Szopena. Norwid bardzo przeżył ten fakt. Poeta pamiętał swoje ostatnie odwiedziny u Szopena w Paryżu...

„Ludzie stamtąd” Marii Dąbrowskiej wyrazem hołdu dla kultury mieszkańców czworaków

1. „Triumf Dionizego”

Dabrowska stawia w utorze pytania o sens zycia. Dionizy Unislawski w skutek kalectwa utracil wiare w sens wlasnej egzystencji, dzieki pracy poczul się czlonkiem wiejskiej spolecznosci. Praca pozwala czlowiekowi poznac wlasna wartosc. Dionizy dzieki Jozefowi Michalszczakowi zwanym Szatanem...

HOLD

HOLD - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, umożliwiająca czasowe zawieszenie zestawionego połączenia oraz jego późniejsze przywrócenie. Zawieszanie połączenia może być inicjowane przez dowolną ze stron uczestniczących w telefonicznej sesji rozmownej.

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”

Poeta wspomina wielkich ludzi, którzy – za życia niedocenieni – po latach przenoszeni są do innych grobów, albo mają więcej niż jedno miejsce spoczynku. Sokrates, skazany przez Ateny na śmierć, Dante, wygnany z Florencji, Kolumb, który zmarł w niełasce, Napoleon i Kościuszko... Świat zrozumiał...

FESTUM CELEBRE MARTYRIS, Uczcijmy hołdem należnym

Anonimowy hymn z X I I I w. w godzinie czytań na uroczystośćśw. — Szczepana (od 1971).

Stawi pierwszego męczennikaKościoła za odwagę wobec fałszywych świadkóworaz wierność Jezusowi, którego chwałę oglądał (por. Dz7,56); hymn kończy się prośbą o wstawiennictwo u BogaOjca.

 

AH LII 296; H1BR...

IESU, REX ADMIRABILIS, Jezu, Królu godzien hołdu

Hymn w godzinie czytań uroczystości —» Chrystusa Króla (LHIV 430; nie wprowadzony do LG), utworzony, podobnie jakhymny — Dulcís lesu memoria i —> lesu, auctor clementlae, zwybranych (5) zwrotek hymnu lesu, dulcís memoria (PL184,1317-1320), przypisywanego Bernardowi z Clairvaux;

wBR występował w jutrzni...