Holbach

Czytaj Dalej

Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Antropologia

      Holbach ponadto uważał, że mylą się ci, którzy mówią, iż religia jest pocieszycielką strapionych, będących w nieszczęściu, bo błąd nigdy pożytecznym nie będzie.

SCHARAKTERYZUJ NATURALIZM, SENSUALIZM I MATERIALIZM XVIII WIEKU: Candillac, La Mettrie, Holbach, Diderot

Paul Holbach (1723-89): HOLBACH PAUL HENRY Thiry d', baron, filozof francuski; przedstawiciel oświecenia; współpracownik Wielkiej encyklopedii francuskiej; ujmował przyrodę jako organizm podległy zasadom determinizmu, poznawany przez doświadczenie; z krytyką religii łączył krytykę despotyzmu, głosił zasady wolności słowa i tolerancji; opowiadał się za społ.

Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Ontologia

Ruch jest przyczyną przemian, zmiany form, wszystkich modyfikacji, którym ulega materia; a definiował ją Holbach jako to wszystko, co  „pobudza w jakikolwiek sposób nasze zmysły” albo jako  „ogół bytów, których poszczególne jednostki,  pomimo posiadania pewnych wspólnych cech, jak rozciągłość, podzielność, kształt itd.

Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Gnoseologia

„Ilekroć jakieś słowo - powiadał Holbach - lub jego idea nie odpowiada  żadnemu postrzegalnemu przedmiotowi, do którego można by je odnieść, słowo to lub idea powstały z niczego i pozbawione są sensu; należałoby wyrzucić tę ideę z umysłu, a słowo z języka, ponieważ nic nie znaczą”.

HOLBACH PAUL HENRY THIRY d'

ur. 8 XII 1723 wEdesheim (Palatynat), zm. 21 I 1789 w Paryżu, filozof.

Adoptowany przez wuja, H. przejął jego nazwisko, tytułbarona i majątek; po studiach przyr. w Lejdzie (1744-49), wczasie których zetknął się z antyrel. tendencjami, zamieszkałw Paryżu, gdzie jego dom stał się salonem grupującym...