Holandia

Holandia

Czytaj Dalej

Kraje Beneluksu - HOLANDIA

Holandia, Nederland, Królestwo Holandii (Niderlandów), Koninkrijk der Nederlanden, państwo w zachodniej Europie, nad Morzem Północnym.

Gospodarka Holandii w ujęciu historycznym

Znalazło to potwierdzenie w unii gospodarczej krajów Beneluksu: Belgii, Holandii i Luksemburga, która po części zrealizowała pragnienia Holandii odnośnie wolnego charakteru wymiany handlowej między tymi krajami.

Holandia

Ściśle rzecz biorąc, nazwa Holandia odnosi się tylko do 2 z 12 prowincji – Holandii Południowej i Północnej. Amsterdam jest konstytucyjną stolicą Holandii.

HOLANDIA - działania wojenne 1940 r.

Agresję przeciwko Holandii wojska niemieckie podjęły 10 maja 1940 r. Georg von Kiichler) drogę do serca Holandii i dawało możliwość wyprzedzenia francu­skiej 7 armii, idącej z odsieczą.

W jaki sposób Holandia odzyskała ziemię zalaną przez morze?

Sztandarowym przykładem odzyskiwania ziemi zalanej przez morze jest Holandia. W efekcie katastrofy w Holandii powstały nowe groble, zapory oraz śluzy. Holandia jest znana z najlepszych na świecie umocnień przeciwpowodziowych.

Belgia, Holandia i państwa skandynawskie w latach 1848 - 1870

Sytuacja w Holandii: + rządził tam Wilhelm III (1849 – 1890) + przy władzy byli również liberałowie + od 1839 z Holandią było połączone unią personalną Wielkie Księstwo Luksemburg.

Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Holandii w latach 1748 - 1780

w Holandii restytułowano Stadhouderatu. Holandia odmówiła sojuszu Anglii.

HOLANDIA, Nederland - DUSZPASTERSTWO POLONIJNE

); na początku wrześniakażdego roku organizował pielgrzymki Polaków do słynącegołaskami obrazu MB w Roermond; był współzałożycielem iwspółpracownikiem czasopisma „Polak w Holandii", drukowanegopoczątkowo w —» Górce Klasztornej; od 1937 pomocąsłużył mu ks.

W jaki sposób Holandia odzyskuje ląd?

Mieszkańcy terenów nadmorskich prowadzą nieustanną walkę z morzem, ale największa chyba batalia stała się udziałem Holendrów. Mówią oni: „Bóg stworzył świat, ale Holandię stworzyli Holendrzy". Jedna czwarta po­wierzchni ich kraju, leżąca poniżej poziomu morza, pod koniec epoki lodowcowej...

Katolicy w Holandii

Pod berłem innowierczych władców najkorzystniejszą sytuację mieli katolicy w Niderlandach Północnych(Holandia), które w okresie ancien régime’u były najbardziej tolerancyjne z państw protestanckich.

Liberalni katolicy Belgii i Holandii

W Niderlandach (Holandii) proces ten wystąpił nieco później.

BERGEN-OP-ZOOM, twierdza w Brabancji, u ujścia Skaldy, w dz. Holandii

Składały się one z rekrutów pochodzących z Belgii i Holandii, którzy nie przeszli jeszcze żadnego szkolenia i nie potrafili strzelać.

BONAPARTE Ludwik (4 IX 1778 - 1846), król Holandii, brat Napoleona, ojciec Napoleona III

1806 król Holandii, stanął w obronie poddanych, nie chcąc stosować się rygorystycznie do przepisów blokady kontynentalnej ani też posyłać kontyngentu holend.

CEJLON, w. na O. Indyjskim, u wybrzeży Indii, należąca do Holandii

Ponieważ traktat pokojowy z Amiens nie nakazywał zwrotu tej posiadłości Holandii, Anglicy zatrzymali C.

HAGA, m. w zach. Holandii

Holandia oddawała Francji Flandrię, Maastricht i Venlo, zobowiązywała się też wypłacić odszkodowanie 100 min florenów.

WALCHEREN, wyspa u wybrzeży Holandii

Rząd londyński miał nadzieję, że kiedy korpus pojawi się w Holandii, wybuchnie tam powstanie przeciwko Napoleonowi i będzie można wznowić walkę z Francją, mimo jej zwycięstwa pod Wagram.

HOLANDIA, Nederland

Franc. Pays-Bas, państwo w EuropieZach. nad M. Północnym, graniczące z Niemcami i Belgią,obejmujące pn.-wsch. część hist. —» Niderlandów, o pow.41 785 km2 , 1990 liczyło 14,61 min mieszk., w tym 5,56 minkatolików; jego początki sięgają 2. poł. XVI w., gdy 1579 pn.prowincje niderl. zawarły unię w...

HOLANDIA, Nederland - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Główną przyczyną, która doprowadziłado wyodrębnienia się pn. Niderlandów w niezależnytwór państw, było sprzężenie się rei. dążeń protestantyzmuz walką o wyzwolenie kraju spod panowania hiszp.; terytoriumdzisiejszej H. mieściło się w granicach metropolii kat.w Utrechcie wraz z jej nowo utworzonymi...