Hohenzollernowie

Hohenzollernowie

Czytaj Dalej

HOHENZOLLERNOWIE

(wym hoencol...) Ród niemiecki pochodzenia szwabskiego, który dał książąt brandenburskich, 1415-1918, królów pruskich, 1525-1918, i cesarzy nm. 1871-1918, począwszy od Fryderyka I, 1371-1440, „Wielkiego Elektora" brandenburskiego, który stworzył możliwości rozwoju nowoczesnego, militarystycznego i...

HOHENZOLLERNOWIE

Dynastia niem. wywodzącasię z arystokracji szwabskiej; uzyskała znaczenie, gdy FryderykI ( V I ) Hohenzollern, piastujący dziedzicznie (od 1397)urząd burgrabiego Norymbergi, otrzymał 1411 od ces. ZygmuntaLuksemburskiego Brandenburgię, a 1415 godnośćmargrabiego brandenburskiego - arcykomornika RzeszyNiem. i...