LERIDA, m. w płn.- wsch. Hiszpanii (Katalonia) nad rz. Segre, dopływem Ebro

13 IV 1810 gen. Suchet rozpoczął oblężenie L., w którym uczestniczyły 1 i 3 p. Legii Nadwiślańskiej oraz komp. ułanów nadwiślańskich. 23 IV pod Margalef rozbito hiszp. odsiecz idącą z Tarragony. 29 IV przystąpiono do kopania rowów oblężniczych. W nocy z 12 na 13 V Francuzi i Polacy rozpoczęli...

MADRYT, stolica Hiszpanii

Został po raz pierwszy zajęty przez Francuzów 23 III 1808. Wkroczył tam Murat, namiestnik Napoleona, z korpusami Monceya i Duponta, do których dołączyły oddziały gwardii cesarskiej, w tym poi. szwoleżerowie.

2 V 1808 wybuchło tu antyfranc. powstanie (nazywane Dos de Mayo), krwawo stłumione przez...

MEQUINENZA, m. w Hiszpanii (Aragonia), na lewym brzegu Ebro

20 V 1810 rozpoczął oblężenie M. franc. gen. Musnier, w którego dyw. był I p. Legii Nadwiślańskiej. W nocy z 2 na 3 VI zdobyto pierwsze umocnienia, a wieczorem 3 VI Polacy zajęli główną wieżę obronną, co zmusiło Hiszpanów do zamknięcia się w zamku. 7 VI przybył z Saragossy gen. Suchet, a...

MONTSERRAT, słynny klasztor w Hiszpanii (Katalonia)

5 VII 1808 kolumna żoł. franc. gen. Schwarza dotarła w pobliże klasztoru z zamiarem dokonania tam rewizji i skonfiskowania skarbów. W miasteczku Bruch napotkała jednak silny opór ludności i zmuszona była się wycofać.

Walki z powstańcami trwały przez dwa kolejne dni. Francuzi ponieśli znaczne...

TARRAGONA, m. w płn.- wsch. Hiszpanii (Katalonia), na płd. zach. od Barcelony

W 1811 bronił się tu silny garnizon hiszp. pod rozkazami gen. Contrerasa. T. dzieliła się na górne miasto, otoczone średniowiecznymi murami, i dolne miasto, otoczone łańcuchem bastionów. W pewnej odległości od T. znajdował się fort 01ivo z 12 tys. żoł. i 50 działami.

Po zdobyciu Tortosy i...

TORTOSA, m. w Hiszpanii (Katalonia), u ujścia rz. Ebro

Oblegane od 4 VII 1800 przez Sucheta, zdobyte 211811. W oblężeniu uczestniczyła Legia Nadwiślańska. Upadek T. umożliwił podjęcie oblężenia Tarragony, głównego punktu hiszp. oporu w tej części kraju.

TUDELA, m. w Hiszpanii (Aragonia), nad rz. Ebro, 70 km na zach. od Saragossy

23 XI 1808 doszło tu do bitwy między korpusem Lannes'a a połączonymi armiami hiszp. Castańosa i Pala-foxa. Kiedy Napoleon wyruszył z Burgos na Madryt, posłał na wsch. doliną Ebro Lannes’a z zadaniem dotarcia do Saragossy.

Lannes napotkał pod T. poważne siły hiszp. Do Castańosa doszły pogłoski...

WALENCJA, m. w płd.- wsch. Hiszpanii, stolica prowincji o tej samej nazwie

Zdobyta zaledwie po siedmiu dniach oblężenia 9 1 1812 przez marsz. Sucheta, który w nagrodę otrzymał od Napoleona tytuł ks. Albufery. 18 tys. Hiszpanów dostało się do niewoli. Ich dow., gen. Blake, osadzony został w zamku Vincennes pod Paryżem. Suchet zagarnął w W. 21 sztandarów i 393...