PAŃSTWO FRANKÓW - WOJNY Z SARACENAMI W HISZPANII

Wiosną przeto następnego roku (778) wojska Karola wtargnęły do Hiszpanii.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - ROZDROBNIENIE FEUDALNE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ HISZPANII

 

Istniejące w początkach XI w. państewka chrześcijańskie zachowały na ogół swą niezależność. Zaszły jednak również i pewne zmiany. Tak więc królestwa Leonu i Kastylii, w związku z ambicjami miejscowego możnowładztwa i polityką rządzącej dynastii, w ciągu XI i XII wieku dwukrotnie łączyły...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - USTRÓJ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ HISZPANII

 

Stan wielowiekowej wojny zaważył na charakterze ustroju hiszpańskiego. Władza króla, oparta na autorytecie wodza, była wielka, co z kolei wpływało hamująco na rozwój stosunków lennych słabo rozwiniętych na zachodzie kraju, tzn. w Portugalii, Leonie i Kastylii.

Mimo że od czasów wizygockich istniało...

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - STOSUNKI ARAGONU Z POŁUDNIOWĄ FRANCJĄ

  Podczas gdy Kastylia i Portugalia wyładowywały swoją energię ekspansywną wyłącznie w walkach z Maurami, Aragon — drugie z kolei pod względem potęgi państwo chrześcijańskiej Hiszpanii — był żywo zainteresowany stosunkami południowo francuskimi.

Ruchy rewolucyjne 1848 roku w Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Półwyspie Bałkańskim

Ruch rewolucyjny w Hiszpanii: + 1848 – generał Narvaez rozwiązuje Kortezy, wybuchają powstania w różnych miastach, ale dzięki wojsku udaje się Narvaezowi je stłumić.

Kryzys społeczno - gospodarczy Hiszpanii w I połowie XVII wieku

Powodem upadku Hiszpanii był poważny kryzys agrarny i konsumpcyjny charakter jej gospodarki, który stał się przyczyną całkowitego uzależnienia kraju od importu zagranicznego.

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: PATRONAT KRÓLEWSKI

Ogół praw i obowiązków nabytychprzez H. dzięki przywilejom pap., konstytuujący szczególnąformę związku Kościoła z państwem, w którym w zamianza rozliczne korzyści popierało ono i kierowało Kościołemi jego działalnością w posiadłościach kolonialnych.

Po odkryciu 1492 Ameryki patronat król...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - LITERATURA

Mistycyzm niemiał w Hiszpanii poza Katalonią tradycji średniow.

Walory turystyczne wybranych krajów: Austria, włochy, meksyk, francja i hiszpania

Kraje jakie wybrałem to : -Austria -Włochy -Francja -Meksyk -Hiszpanii Zacznijmy od Austrii, która posiada wiele walorów turystycznych jak, doskonale przygotowane szlaki do turystyki pieszej i rowerowej, wspaniałe, urzekające krajobrazy, unikalna fauna i flora, piękno alpejskich wiosek i miasteczek, doskonała infrastruktura turystyczna to zalety Austrii.

Patronat Hiszpanii

Nowa Hiszpania.

ALMARAZ, most w Hiszpanii, w środk. części Tagu, 80 km na zach. od Talavery

Wybudowany w XVI w., składał się z dwóch kamiennych łuków opartych na wspólnym potężnym filarze. Prowadziła tędy droga z Madrytu do prowincji Estrema-dura i dalej do Portugalii.

W XII 1808 mostu bronił hiszp. brygadier Hemando, który dysponował dwoma bat. p. Mallorca, dwoma bat. p. Irlanda i...

ASTORGA, m. w płn. Hiszpanii

Opuścił więc Armię Hiszpanii i wrócił co prędzej do Paryża.

BAROSSA, m. w Hiszpanii, w Andaluzji k. Kadyksu

5 III 1811 ang.-hiszp. desant pod rozkazami gen. Grahama (15 tys. żoł.) wylądował w Tarifie i podjął marsz ku pozycjom Francuzów, oblegających Kadyks. Na wzgórzu Cerro del Puerco w pobliżu B. doszło do starcia z 7-tys. dyw. gen. Levala. W pierwszej fazie bitwy Hiszpanie porzucili Anglików i Francuzom...

BIDASSOA, rz. wpadająca do Zat. Biskajskiej, stanowiąca granicę między Francją a Hiszpanią

posyłanych do Hiszpanii przekroczenie tej rzeki w kierunku płd.

GERONA, m. w płd.- wsch. Hiszpanii, na terenie Katalonii, ważny węzeł dróg, stolica prowincji

9 V 1809 Francuzi przystąpili do oblężenia G. bronionej przez regularną armię hiszp. i mieszkańców pod komendą gub. Alvareza de Castro. Oblężenie prowadził początkowo Gouvion-Saint-Cyr, a po nim Augereau. Hiszpanie bronili się z niezwykłą zaciekłością i wielokrotnie dokonywali wypadów, zadając...