MUZUŁMAŃSKI PODBÓJ HISZPANII 711--718

Hiszpania rozdzierana była podówczas walkami wewnętrznymi.

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: DUSZPASTERSTWO POLONIJNE

w Hiszpanii. Marianem Walorkiem - rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Hiszpanii.

Paweł w Rzymie i Hiszpanii

Zapowiedział jednak ostatecznie swoje przybycie w drodze do Hiszpanii. Podróż do Hiszpanii podjął Paweł po uwolnieniu (63).

Klasztory w Italii, Galii i Hiszpanii

W Hiszpanii, mimo walk Wandalów, Swebów i Wizygotów, powstawały klasztory, ale nie były liczne. Rozwójżycia zakonnego w Hiszpanii dokonał się w następnym okresie.

ALBUERA (Albuhera), w. w zach. Hiszpanii (Estremadura), nad rz. Albuerą

Gdzie 16 V 1811 doszło do krwawej batalii między Armią Południa Hiszpanii marsz. Hiszpanii ku twierdzy Badajoz, obleganej przez Anglików, Hiszpanów i Portugalczyków.

ARANJUEZ, m. w środk. Hiszpanii, k. Madrytu

Parmy i zięć króla Hiszpanii, stawał się królem Etrurii w środk.

BAJONNA, m. w płd.- zach. Francji, w pobliżu granicy z Hiszpanią

powstania w Hiszpanii. z Hiszpanii armia Wellingtona, który nakazał gen.

BAYLEN (Bailen), m. w Hiszpanii, w Andaluzji, na drodze z Kordoby do Madrytu

Gdzie 22 VII 1808 kapitulował 2 korpus obserwacyjny Girondy gen. Duponta.

Korpus ten, uformowany w 1807, wyruszył 23 V 1808 z Toledo z zadaniem dotarcia do Kadyksu, gdzie znajdowała się eskadra franc. okrętów wojennych. 7 VI Dupont dotarł do Kordoby. Przez 8 dni Francuzi rabowali miasto, rezygnując z...

MEDELLIN, osada w zach. Hiszpanii, nad rz. Gwadiana, w pobliżu granicy z Portugalią

Gdzie 28 III 1809 marsz. Victor pokonał hiszp. armię gen. Cuesty. Hiszpanie (24 tys.) mieli liczebną przewagę, ale Francuzi dysponowali silniejszą art. i kaw. Cuesta maszerował na stanowiska Victora 6-km frontem, licząc na to, że zdoła oskrzydlić z obu stron przeciwnika. Francuzi wycofali się na...

OCAŃA, osada w środk. Hiszpanii (Kastylia)

Gdzie 19 XI 1809 doszło do zwycięskiej dla Francuzów bitwy z Hiszpanami. Kiedy Wellington po starciu pod Talaverą wycofał się do Portugalii, junta centralna w Sewilli nakazała gen. Juanowi Areizadze, aby uderzył na Madryt. W początkach XI 1809 wyruszył on z gór Sierra Morena na czele Armii Centrum i...

ORDER KRÓLEWSKI HISZPANII (Orden Real de Espana)

” („Józef Napoleon król Hiszpanii i Indii ustanowił”) „Virtute et Fide” („Męstwu i Wierności”). Zniesiono go w 1813 po wycofaniu się Francuzów z Hiszpanii.

SAN ILDEFONSO, m. w Hiszpanii

Tu podpisano również preliminaria do drugiego traktatu z 1 X 1800 zawartego w Aranjuez, na mocy którego Hiszpania oddawała Francji swe posiadłości kolonialne w Luizjanie Zach.

TALAVERA DE LA REINA, m. w środk. Hiszpanii nad rz. Tag, na zach. od Toledo

Gdzie 27-28 VII 1809 doszło do zaciętej bitwy między wojskami ang. Wellingtona i hiszp. gen. Cuesty a franc. króla Józefa Bonapartego i marsz. Jourdana. Sprzymierzeni mieli 55 tys. żoł. (w tym 35 tys. Hiszpanów) i 60 dział. Francuzi natomiast 46 tys. i 80 dział.

Wellington zajął stanowiska za rz...

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"?

Jan Kochanowski i Ignacy Krasicki to wspaniali poeci staropolscy żyjący jednak w różnych epokach. Obaj byli ludźmi wykształconymi i bywałymi w świecie, obaj też zyskali sobie tytuły literackie: Kochanowski - ojca poezji polskiej, Krasicki - księcia poetów.

Jan Kochanowski żył w okresie odrodzenia...

Ustrój Hiszpanii - Konstytucja

Konstytucja Hiszpanii uchwalona została dnia 31 października 1978 roku przez Nowe Kortezy.

Ustrój Hiszpanii - Władza ustawodawcza

Ogólnie ustawodawstwo w Hiszpanii można podzielić na następujące kategorie: • ustawodawstwo konkurencyjne – zagadnienia, które mogą być regulowane zarówno przez państwo, jak i region – np.

Ustrój Hiszpanii - Władza sądownicza

W Hiszpanii występuje rozbudowany system sądowy, najwyższą jego instancją jest Trybunał Najwyższy, organem zapewniającym niezawisłość sądów jest powoływana przez króla Rada Główna Władzy Sądowej.

Hiszpania

Hiszpania, Królestwo Hiszpańskie, Reino Espańol To państwo w południowo-zachodniej części kontynentu europejskiego.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REWINDYKACJA HISZPANII

550 korpus ekspedycyjny do Hiszpanii.