Hiszpania i Portugalia w latach 1833 - 1846

  Sytuacja w Hiszpanii: + w 1833 umarł Ferdynand VII, który prowadził bardzo represyjną politykę + zostawił on mianowaną przez siebie trzyletnią córkę Izabellę, za którą jako regentka miała rządzić Maria Krystyna + na mocy prawa salickiego z 1713 Don Karlos, brat Ferdynanda VII ogłosił się królem, tym samym rozpoczęła się wojna domowa w Hiszpanii.

Hiszpania i Portugalia w II połowie XVIII wieku

Hiszpania przeżywała okres dużych napięć i reformatorskiej gorączki, w drugim (1777-1788) reformatorskich rozmach załamuje się, trwa natomiast systematyczny rozwój działalności administracji państwowej. Aranda został odprawiony na honorowe zesłanie jako ambasador Hiszpanii w Paryżu.

Porównanie systemów autorytarnych na podstawie dwóch przypadków: Hiszpanii i Polski

(od początku wojny domowej w Hiszpanii). System autorytarny w Hiszpanii był za czasów generała Franco. W Hiszpanii w systemie autorytarnym generał Franco nie rządził sam.

Modele decentralizacji administracji na przykładzie Hiszpanii

Na terenie Hiszpanii wyróżniamy ich 17. Płaszczyzna komunalna w Hiszpanii nie jest zintegrowana ani z państwem, ani z regionalną organizacją administracyjną.

Arabowie i rekonkwista w Hiszpanii

W roku 755 przybył do Hiszpanii z Bagdadu potomek Omajjadów, któremu udało się uniknąć pogromu, jaki jego rodzinie zgotowała dynastia Abbasydów. W 1492 roku padła Grenada, ostatni bastion islamu na ziemiach Europy, co jednocześnie zakończyło okres rekonkwisty na ziemiach Hiszpanii.

Udział Niemiec w wojnie domowej w Hiszpanii w 1936 r.

Hitler przez ingerencję w wojnę domową chciał zrealizować trzy cele: - potraktować interwencję jako poligon doświadczalny dla sprzętu i ludzi; - nie dopuścić do zwycięstwa komunistów; - przygotować sobie bazę i sojuszników do przyszłych operacji wojskowych; Ostatecznie "Legion Condor" został wycofany z Hiszpanii w 1939 r.

KAROLA WIELKIEGO NAJAZD NA PÓŁNOC­NĄ HISZPANIĘ 777-801

Po długim oblężeniu (800-801) Barcelona poddała się Frankom i została wcielona do marchii hiszpańskiej, frankońskiej prowin­cji w północno-wschodniej Hiszpanii, usta­nowionej w celu powstrzymania Maurów

Hiszpania - Ludność

Dominującą religią jest katolicyzm, który wyznaje 95% mieszkańców Hiszpanii.

Hiszpania - Warunki naturalne

Północne obszary Hiszpanii wraz z Górami Kantabryjskimi i Pirenejami porastają zwarte kompleksy lasów.

Hiszpania - Bogactwa naturalne

Hiszpania posiada duże zasoby pirytów wydobywanych przede wszystkim w górach Sierra Morena, w okolicach La Zarza, Riotinto i Tarsis. Pod względem wydobycia pirytów Hiszpania utrzymuje się na czele światowych producentów tego surowca.

Parki narodowe w Hiszpanii

W 1997 roku według WCMC w Hiszpanii było 215 terenów chronionych obejmujących 8 procent powierzchni kraju. Największym rezerwatem Hiszpanii jest Park Narodowy Coto Dońana o powierzchni 507 km2 założony w 1963 roku w delcie rzeki Guadalviar (Tusia) w Andaluzji.

Hiszpania - pryscylianizm

Gdy władzęw Hiszpanii i Galii zagarnął uzurpator Maksym, po potępieniu Pryscyliana i jego zwolenników nasynodzie w Bordeaux (385), kazał go ściąć (386) za uprawianie magii i złe obyczaje, a innych wysłał na wygnanie.

DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - We Francji i Hiszpanii

Papież pamiętał i nieraz przypominał, że Hiszpania od najdawniejszychczasów była oddana Kościołowi Rzymskiemu na własność. W Hiszpanii, legaci papiescy odprawili synody reformistyczne w Garona (1078) i Burgos (1080).

Włochy i Hiszpania pod władzą Napoleona

W 1808 roku Napoleon narzucił Hiszpanii na króla swego brata Józefa, a Katalonię przyłączył (1811) doFrancji. Po wyzwoleniu Hiszpanii rządząca junta (w Sewilli) wznowiła (28.

Ustrój Hiszpanii - Ustrój terytorialny

W strukturze wspólnoty autonomicznej działa także sąd najwyższy orzekający w prawie wszystkich sprawach, od którego decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego w Hiszpanii.

Ustrój Hiszpanii - System partyjny

W Hiszpanii istnieje system wielopartyjny. Komunistyczna Partia Hiszpanii (PCE) i Partia Akcji Socjalistycznej.

Ustrój Hiszpanii - Władza wykonawcza

Zakres władzy króla w Hiszpanii jest dość szeroki: począwszy od zwierzchnictwa nad narodowymi siłami zbrojnymi po mianowanie premiera i na jego wniosek członków rządu.

Hiszpania - Przemysł

Hiszpania posiada dobrze rozwinięty, nowoczesny przemysł przetwórczy. Zakłady przetwórstwa spożywczego przetwarzające produkty dostarczane przez rolnictwo rozmieszczone są równomiernie na terenie Hiszpanii.

Królestwa i hrabstwa Hiszpanii od XI do XIII w. Przebieg reconquisty

– Alfons VII koronował się na cesarza Hiszpanii -  1134 r. – ostateczna klęska muzułmanów w Hiszpanii *  1212 r.

Hiszpania pod panowaniem Burbonów I połowa XVIII wieku

  Mocarstwo jakim była Hiszpania jeszcze w XVII w. Hiszpania płaciła swym sojusznikom ogromne sumy pieniędzy.