Historyk

Czytaj Dalej

WCZESNE CESARSTWO. PRYNCYPAT AUGUSTA (31 p.n.e.-14 n.e.) - Filozofia, Wergiliusz i Horacy, Elegicy rzymscy, Tytus Liwiusz, Historycy greccy, Deklamacje, Architektura, rzeźba, malarstwo

Uwielbienie dla mores maiorum i dla prastarych instytucji bijące z dzieła Liwiusza wiąże się z podobnymi tendencjami, które panowały w kołach princepsa, nic dziwnego więc, że cesarz i historyk byli przyjaciółmi.

PUNKT WIDZENIA HISTORYKÓW NOWOŻYTNYCH

Samo przez się zrozumiałe jest, że ani Gibbon, ani żaden inny historyk nowożytny nie mógł zapatrywać się na rzeczy tak, jak pogańscy Rzymianie: żaden z nich nie sądzi, aby sprawy państwa dlatego źle się układały, że zagniewani bogowie, obrażeni, iż ich zaniedbano, nie chcieli już spieszyć z pomocą państwu, które się ich wyrzekło.

LAS CASES Emmanuel-Augustin, hr. de (21 VI 1766 - 15 V 1842), historyk franc.

Ur. w zamku Las Cases, dep. Haute-Garonne, pochodził z rodziny szlacheckiej, po wybuchu Rewolucji emigrował. Walczył na płw. Quiberon, powrócił do Francji dopiero po ogłoszeniu amnestii, już za czasów Konsulatu. Mieszkał następnie w Holandii, gdzie w 1809 jako prosty żoł. brał udział w walkach z...