Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

Romantyzm w oczach twórców literatury późniejszych epok

Literatura współczesna, mimo że tak wiele w niej wątków, nowatorskich i tradycyjnych nurtów, nadal prowadzi dialog z literaturą romantyczną, choć są to różne formy wypowiedzi. W historii literatury polskiej nigdy nie przestanie być istotny.

Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic

Widząc szeroki udział szeroko pojętej sztuki literackiej w oddziaływaniu na społeczeństwo i na kształtowanie patriotycznej postawy obywatelskiej, wynikającej z zatroskania o losy ojczyzny, chciałbym przedstawić ogólne nurty w literaturze narodowej i cele jej stawiane przez poszczególnych twórców, co pozwoli wyciągnąć ostateczny wniosek, czy i na jak wielką skalę literatura okresu renesansu była odzwierciedleniem zawartej w temacie pracy ...

Zmagania z losem w literaturze.

Zmagania z losem w literaturze. Literatura pozwala nam przemyśleć różne sytuacje ale tylko nasze rzeczywiste doświadczenie podpowie nam najlepsze rozwiązanie.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Literatura, niestety, niezwykle rzadko dostarcza takich portretów władców, dla których władza byłaby zaszczytem ale i zobowiązaniem i powołaniem, dla których dobro kraju byłoby wartością nadrzędną. Właśnie pierwiastek dobra okazuje się w tej historii fascynująco tajemniczy.

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku

Spór literatury klasycznej i romantycznej pociąga za sobą kreowanie nowych bohaterów, wzorców i wartości, a tym samym wzbogaca literaturę.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

, 2005 , ISBN 83-89221-27-6 Skaradziński Jan : Rysiek , Poznań, In Rozk Music Press , 2006 ,ISBN 83-86365-44-7 Taymor Julie : Frida [film] , 2002   Literatura przedmiotu:   Dyszak Radosław, KEbeth Studio s.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Rozwija się tak zwana literatura faktu - są to wspomnienia i bezpośrednie relacje, pamiętniki, wywiady, rozmowy.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Rozwija się tak zwana literatura faktu - są to wspomnienia i bezpośrednie relacje, pamiętniki, wywiady, rozmowy.

Motyw żony w literaturze

  Ignacy Krasicki Żona modna W literaturze oświecenia wyróżnić można kilka wiodących motywów, w tym krytykę wad niewieścich, najczęściej pojawiającą się w satyrze. Żona modna jest jednym z przykładów tego typu literatury.

Portrety matek w literaturze.

Pojawiają się więc w literaturze postacie matek, wychowują­cych swych synów na patriotów i cierpiących po ich stracie. W okresie drugiej wojny światowej odżywa w literaturze portret matki Polki, kobiety patriotki.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej. Motyw domu i rodziny pojawia się od najwcześniejszych wieków w literaturze polskiej.

Motyw Żyda - Wiecznego Tułacza w Literaturze Polskiej

Postać Źyada bardzo często pojawia się w literaturze polskiej, gdyż był on nierozerwalnie związany z obrazem naszego społeczeństwa. Motyw Żyda przejawia się w literaturze polskiej, przez cały czas “od chwili pojawienia się tej nacji w społeczeństwie polskim.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

  Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj.

Motywy biblijne w literaturze polskiej.

  Drugim - obok Antyku rozumianego jako mitologia, literatura starożytna i historia - kształtującym literaturę europejską rożnych epok, w tym i literaturę polską, jest Biblia.

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

Prąd literacki zwany pozytywizmem, który pojawił się w literaturze polskiej po 1863 roku, stworzył podobny wzorzec bohatera pozytywnego. Literatura pozytywistyczna stworzyła odpowiedni do tego wzór osobowy.

Portret inteligenta w literaturze polskiej.

Nie zawsze jednak w literaturze portret inteligenta był tak doskonały, jak w wymienionych dotąd przykładach. Równie często w polskiej literaturze można odnaleźć krytykę inteligencji.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Przede wszystkim jednak historia jest zbyt krwawa, a Polacy jako Słowianie wolą sielanki. Dopiero tragiczna historia rodu Horeszków, miłość Jacka, zabójstwo Stolnika zaczyna go interesować jako prawdziwie romantyczna historia.