Hiroszima

Hiroszima

Czytaj Dalej

Czy Amerykanie mieli prawo zrzucić bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki!?

Uskarżał się w nim na "lekceważenie prawa międzynarodowego przez USA, a zwłaszcza brutalność nowej miny lądowej użytej przeciw Hiroszimie". "Polegli w Hiroszimie i Nagasaki byli nie tyle ofiarami technologii anglo-amerykańskiej, ile sparaliżowanego systemu rządzenia".

HIROSZIMA - miasto i port

15 trzy samoloty zwia­dowcze wystartowały z bazy na wyspie Tinian w stronę Hiroszimy, Kokury i Nagasaki (Niigata zosta­ła skreślona z listy celów, gdyż wywiad doniósł, że znajduje się tam obóz jeńców amerykańskich).

Teoria kultury masowej - Od Frankensteina do Hiroszimy

Od laboratorium Fran-kensteina do Majdanka i Hiroszimy droga jest niedługa.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Hiroszima i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

 

W kilka dni po zakończeniu konferencji poczdamskiej (na której Truman ujawnił sojusznikom fakt posiadania bomby atomowej) nad Hirosima i Nagasaki pojawiły się atomowe grzyby. Ludzkość weszła w erę atomową. Prezydent Truman dla uzasadnienia tego barbarzyńskiego aktu podał, że według ocen...