Hipokryzja

Czytaj Dalej

HIPOKRYZJA

(gr. hipokrinomai, hipokrisis odpowiedź,funkcja aktora), nieszczerość, dwulicowość, obłuda.

W Piśmie św. obecne jest szerokie rozumienie h., obejmująceodnośne postawy lub akty (np. Syr 1,28-29; 3 2 , 1 5 ; 33,2;2 Mch 5 , 2 2 ) ; ST piętnuje obłudę i fałsz niewiernych wywołujące—» gniew Boży (por...