Hiperbola

Czytaj Dalej

HIPERBOLA, przesadnia, wyolbrzymienie

HIPERBOLA, przesadnia, wyolbrzymienie, przedstawienie jakiegoś zjawiska w sposób wyolbrzymiający jego wielkość, znaczenie i oddziaływanie.