Hieroglify

Hieroglify

Czytaj Dalej

Tajemnicze Hieroglify

Udało mu się określić prawidłowo znaczenie ponad siedemdziesięciu hieroglifów lub grup hieroglifów, odnaleźć imiona Ptolemeusza i Bereniki, oznaczone hieroglifami, i rozłożyć je na głoski i znaki, znaleźć sposób odczytania hieroglifów alfabetycznych, podobnie jak uczynił to de Sacy z imionami w części demotycznej tekstu.

HIEROGLIFY

Grecka nazwa najstarszej formy pisma egipskiego, znaków piktograficznych (obrazkowych) na egipskich pomnikach i budowlach.

Pismo to, zapomniane i przez długie stulecia niezrozumiałe (nazwa jego stała się synonimem pisma nieczytelnego, zagadkowego, niewyraźnego), odczytał w latach 1809-22, jako pierwszy...