Starożytna Grecja - Cyklicy i Hezjod

Fakt, że w Pracach i dniach doszły do głosu narastające sprzeczności pomiędzy próżniaczą i niesprawiedliwie rządzącą arystokracją a uciskanym i wyzyskiwanym ludem oraz że zostało rzucone hasło „nie praca jest hańbą, hańbą próżnowanie", pokazuje nam nie tylko, jak daleko odbiegł Hezjod od ideałów Homera, lecz — jak wyraźnie im się przeciwstawił.

HEZJOD

Żył na przełomie V I I I i V I I w. prz.Chr. wAskrze w Beocji, rolnik i poeta (—» grecka literatura I ) , najwybitniejszypo —> Homerze przedstawiciel poezji epickiejokresu archaicznego, twórca 3 nowych gatunków eposu: kosmogonicznego,genealogicznego i dydaktycznego.

Za pierwszy utwór H. uchodzi Theogonia...