HETMAN

W Polsce przedrozbiorowej od XV w. - wódz naczelny, dowódca wojsk kwarcianych, ale nie pospolitego ruszenia. Urząd hetmana wielkiego koronnego istniał od 1505, a litewskiego - nieco wcześniej; od 1581 był dożywotni. Od XVI w. Korona i Litwa miały po 2 hetmanów, wielkiego i polnego (zastępcę hetmana...

DUMA O HETMANIE

DUMA O HETMANIE, poemat epicki S.

Adam Naruszewicz - Dzieła historyczne: Historyja narodu polskiego od przyjęcia chrześcijaństwa (1780) - Historyja Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego (1781)

Jednym z najgłówniejszych warunków postępu i odrodzenia narodu jest znajomość dziejów ojczystych; tymczasem ogół społeczeństwa nie posiadał jej, co nie przeszkadzało, że się lubił na przeszłość powoływać, wtedy zwłaszcza, kiedy była mowa o reformach: «Niech diabli porwą reformy! Póki...