Heraklides z Pontu

Czytaj Dalej

EWAGRIUSZ z PONTU

był pod wpływem Bazylego Wielkiego, który mianował go lektorem; za swego mistrza jednak uważał Grzegorza z Nazjanzu, który wprowadził go w lekturę dzieł Orygenesa, wyświęcił 379 na diakona i zabrał z sobą do Konstantynopola; uznanie zyskał jako polemista i kaznodzieja przy boku ...