Henryka

Czytaj Dalej

Polityka konsolidacyjna Henryka II

  W Anglii Henryk II potrafił doskonale wykorzystać silną pozycję monarchy wypracowaną przez Wilhelma Zdobywcę i Henryka I, stopniowo odzyskując pozycje królewskie, utracone za panowania Stefana hr Blois.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - REGENCJA HENRYKA VI

skłoniła Henryka VI, pragnącego pospieszyć do Włoch, do szukania zawieszenia broni z opozycją welicką. Zanim jednak do tego doszło, rozeszła się wieść o tragicznej śmierci cesarza, komplikując jeszcze bardziej sytuację Henryka.

Monarchia absolutna Henryka IV

Henryk IV dążył w tej sprawie do takiego uregulowania zagadnienia, które dałoby mu największe korzyści finansowe.

Monarchia absolutna Henryka IV

Henryk IV dążył w tej sprawie do takiego uregulowania zagadnienia, które dałoby mu największe korzyści finansowe.

Charakterystyka sysytemu opiekuńczo-wychowawczego Henryka Jordana.

, Henryk Jordan pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Posce, PWN, Kraków 1985 -Wroczyński R. , Henryk Jordan propagator gier i zabaw ruchowych, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975 -Bujak W.

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - KONFLIKT HENRYKA II Z KOŚCIOŁEM

  W dążeniu do usunięcia wszelkich przeszkód, które ograniczały pełnię praw monarszych, Henryk II przystąpił do likwidacji niektórych przywilejów.

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - MOCARSTWOWE PLANY HENRYKA II

Akcja zakrojona na szeroką skalę nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów, a sytuacja we Francji, komplikująca się po śmierci Ludwika VII, zmusiła Henryka II do zwrócenia uwagi w innym kierunku.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PLANY UNIWERSALISTYCZNE HENRYKA VI

Kiedy zaś po jego stłumieniu przygotowania do wyprawy zostały ukończone, Henryk zapadł na febrę, która zakończyła się w ciągu paru tygodni jego zgonem (28 IX 1197).

HENRYKA II WALKI W WALII 1157-1165

Henryk zbudował nowe twierdze.

HENRYKA VII WYPRAWA DO BRETANII PIER­WSZA 1488.

Grając na zwłokę, Henryk sprzyjał regencji w Bretanii, proponował mediację, obiecał Bretanii pomoc wojskową i zawarł sojusz z Hiszpanią, wzmocniony projektem dynastycznego małżeństwa Kata­rzyny Aragońskiej (1485-1536) z synem Henryka, Arturem (zm.

Rola Henryka VIII i Elżbiety Toudor w ukształtowaniu nowożytnego państwa angielskiego.

Panujący po Henryku VII Tudorze, jego syn, Henryk VIII (1509-47) rozbudował swą scentralizowaną, absolutystyczną władzę jeszcze bardziej, rządząc przy pomocy Rady Królewskiej, grupującej przedstawicieli wszystkich stanów.

Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 r. Henryk Sienkiewicz jest zaliczany do najpopularniejszych pisarzy znanych na całym świecie.

ŁAZOWERTÓWNA HENRYKA

ŁAZOWERTÓWNA HENRYKA, ur.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - TRUDNOŚCI SPADKOWE HENRYKA VI

Henryk potrafił wykorzystać na wszystkich odcinkach trudne położenie jeńca.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Poselstwo po Henryka

Henryk dotarł do granic Polski po dwumiesięcznej podróży w końcu stycznia 1574 r.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Panowanie i wyjazd Henryka

Niebawem, w czerwcu, Henryk odebrał wiadomość o śmierci brata, króla Francji. Henryk, nie zatrzymując się, odrzucił prośby o powrót do kraju i ustanowienie przed oficjalnym wyjazdem rządów zastępczych.

Henryka II fajanse

Porchaire 1525-65;wiele naczyń nosi herby Henryka II, stąd nazwa.

Sylwetka twórcza Henryka Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) w pierwszych swoich utworach ("Na marne", "Szkice weglem") holduje pozytywizmowi, ale juz w drukowanych pod pseudonimem "Litwos" nowelach: "Stary sluga", "Hania" okazuje sie byc niezwykle uczuciowy i sklonny do idealizmu, wyrastajacego z wrodzonej pogody ducha, ujawniajacej sie równoczesnie w epickiej wznioslosci i w zywiolowym humorze.

Idea krzepienia serc i jej przejawy w "Potopie" Henryka Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz pragnął: - rozpropagować wiedze o historii XVII wieku (wzgląd poznawczy), - ukazać wielkość dawnych wydarzeń, świetną przeszłość ojczyzny, - wsączyć w dusze Polaków otuchę i nadzieję, wiarę, że duch i wola bywają ważniejsze niż siła, że wygrywa się nawet w sytuacjach bez wyjścia, chciał pokazać, ze Polacy umieją walczyć, a Polska może się odrodzić, tak jak odrodziła się po najeździe szwedzkim, - ukazać ideały ...

Cechy ruchu społecznego wg Henryka Przybylskiego

- przestrzeń

- masowość

- celowość

- spontaniczność

W klasyfikacjach Goodmana i Przybylskiego jest sprzeczność między spontanicznością, a organizacją, ale ruch nigdy nie będzie tak zorganizowany jak organizacja, więc nie ma sprzeczności.

Jest też sprzeczność między celowością a...