Henryk Kon (lekarz)

Czytaj Dalej

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

  Henryk Sienkiewicz (pseud.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.

1.   odrzucenie intelektu

2.   świata nie można poznać, tylko przeczuć poprzez intuicję

3.   odrzucenie racjonalizmu i empiryzmu na rzecz intuicji

4.  Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności...

Henryk Sienkiewicz “Nowele”

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” o tradycji niepodległościowej w literaturze i sztuce

Juliusz Kossak ilustrował powieści Henryka Sienkiewicza, ale też namalował wiele obrazów o tematyce batalistycznej, związanych głównie z insurekcją kościuszkowską.

Henryk Sienkiewicz - "Nowele" - streszczenie

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

Fabuła Pod koniec 1647 r.

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Potem rozpocznie się poprawa bohatera i całego narodu, a pod koniec powieści zejdzie się odrodzenie i rehabilitacja Kmicica z odrodzeniem moralnym społeczeństwa polskiego.

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r.

Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsko-tureckiej za panowania Michała Wiśniowieckiego

Kompozycja i fabuła

Początkowe rozdziały pełnią funkcję ekspozycyjną zarówno w stosunku do całości powieści jak i do jej...

Hrabia Henryk

Henryk jest także arystokratą krwi i ducha, przedstawicielem świata „władców”, akcja utworu przekonuje nas, że w swoim środowisku jest jednostką najwybitniejszą. Hrabia Henryk nie odpowiada bowiem ideałowi rycerza niezłomnego, szlachetnego, obrońcy ginącej sprawy.

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” o tradycji niepodległościowej w literaturze i sztuce

Juliusz Kossak ilustrował powieści Henryka Sienkiewicza, ale też namalował wiele obrazów o tematyce batalistycznej, związanych głównie z insurekcją kościuszkowską.

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Sytuacja człowieka chorego

Sytuacja człowieka chorego staje się niekiedy trudniejsza, gdy człowiek chory podejmie rolę pacjenta i nawiąże kontakt z lekarzem i staje się petentem pogotowia, poradni, czy pacjentem szpitalnym. Sytuacja psychologiczna człowieka chorego staje się wówczas jeszcze trudniejsza. Pojawiają się stresory...

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Pacjent w szpitalu

Dla wielu ludzi konieczność udania się do szpitala jest dużym psychicznym obciążeniem - działają w tej sytuacji stresory: brak lub niejasność informacji, regulamin istotnie różny od życia codziennego, konieczność podporząd­kowania się i utraty indywidualności, zagrożenie etykietą choroby i zasad­nicza zmiana nawyków.

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Psycholog w opiece paliatywnej

Ruch hospicyjny i opieka paliatywna wraz z nową dziedziną opieki medy­cznej rozwinęły się w latach sześćdziesiątych. Nawiązuje on do średniowiecznej tradycji (hos­picjum) przyjaznej gospody dla podróżnych, pełniącej równocześnie funkcje pomocy pielęgnacyjnej i leczniczej. Człowiekowi ciężko...

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Psychologiczne aspekty kontaktu lekarz - pacjent

Jest to jeden z ważnych działów psychologii lekarskiej i medycznej. Interakcje w kontakcie lekarz-pacjent rozważa się pod różnymi aspektami, jak: aktywność-bierność, kierownictwo-współpraca, obustronne uczestnictwo (model partnerski preferowany w promocji zdrowia) i poziom zaufania interpersonalnego. Z...

Osteoporoza - W jaki sposób lekarz rozpoznaje osteoporozę?

Chory na osteoporozę zgłasza się do lekarza najczęściej wtedy, gdy odczuwa bóle, zazwyczaj spowodowane napięciem mięśni. Ich włókna są nadwerężone, źle obciążone i nadciągnięte, co jest związane ze zmianami kostnymi kręgosłupa. Czasami osłabia je ciężar (wysunięty do przodu brzuch).

Po...

Pochodzenie i udomowienie koni

Jeśli więc uwzględnimy z jednej strony dość szeroki zasięg występowania konia Przewalskiego w czasach przedhistorycznych, z drugiej zaś brak pewności, czy tarpany nie były mieszańcami koni dzikich z domowymi (lub wtórnie zdziczałymi), to pogląd o jednym przodku konia domowego - koniu Przewalskiego - można przyjąć za uzasadniony.

Jan Henryk Dąbrowski - Informacje Ogólne

Urodzony 2 lub 29 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu (Krakowskie). Zmarł 6 czerwca 1818 roku w Winnogórze (Wielkopolskie). Był generałem i twórcą Legionów Polskich we Włoszech, syn Jana Michała oficera wojsk Saskich i Zofii z Lettowów. Od 1771 ochotnik w wojsku Saskim.

W roku 1792 podał się do dymisji i...

Ks. Henryk Kaczorowski - ŻYCIE I MĘCZEŃSTWO

Henryk Kaczorowski (1888-1942) Henryk Kaczorowski urodził się 10 lipca 1888 r. Henryk. Henryk Kaczorowski.

Ks. Henryk Kaczorowski - ŚWIADECTWA

Henryk Kaczorowski od pierwszej chwili uwięzienia żył niezwykłą wiarą w Opatrzność i Jej rządy. Henryk modlił się wiele jako kleryk i jako kapłan. Henryk Kaczorowski, jako teolog żyjący wiarą, umiał wmyślać się w ekonomię Bożą.

Kształcenie lekarzy w starożytnych Indiach

Początkowo stan lekarski związany był ściśle z kapłaństwem. W II okresie bramańskim coraz powszechniejszy staje się stan lekarski niezależny od stanu kapłańskiego. Pojawiają się lekarze udzielający porad zawodowo. Lekarze cieszyli się wielkim poważaniem wśród ludu. Najsławniejszymi lekarzami byli...