Henryk Walezy - Bilans panowania

  Podczas całego pobytu w Krakowie Henryk duchem przebywał w Paryżu.

Henryk IV

  (1553-1610), Król Nawarry (1572-89, jako Henryk III) i pierwszy z Burbonów król Francji (1589-1610). Brał udział w wojnie trzech Henryków zapewniając sobie dostęp do tronu francuskiego.

Henryk II de Bourbon

 

(1588-1646) Był wychowany w duchu katolickim; spiskował podczas regencji Marii Medycejskiej i wyróżnił się tylko tym, że był ojcem Ludwika II de Bourbon, zwanego Wielkim Kondeuszem (1621-86).

Ludwik poślubił krewniaczkę kardynała A. J. Richelieu i wsławił się jako dowódca w ostatniej fazie wojny...

Henryk Bruhl 1700 - 1763

  Henryk Bruhl był ministrem saskim i wszechwładnym doradcą Augusta III.

ABICHT JAN HENRYK

ur.  2 V  1762 w Volkstadt (Schwarz­burg),  zm.  16  IV  1816 w Wilnie, Filozof pochodzenia niemieckie­go. W 1790 został  prof,  filozofii w Erlangen;  1804 powołany na Uniw. Wileński, gdzie wykładał logikę, metafizykę, psycho­logię, etykę, prawo naturalne i pedagogikę; w wykładach za­poznawał...

Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak - Tychy - dzieła wybrane

Na początku lutego 2008 roku Henryk Jan Dominiak udał się do siedziby zleceniodawcy i przedstawił projekt znaczka do akceptacji - jak się później okazało pozytywnej.

AULICH HENRYK OFMRef

Imię zak. Manswet, ur. 21 VIII 1793 w Komornikach na Opolszczyźnie, zm. 21 II 1861 w Krakowie, misjonarz wśród Polaków na Bliskim Wschodzie.

Do zak. wstąpił 1811 w Solcu; po przyjęciu święceń kapł. pełnił różne obowiązki w klasztorach prow, małopolskiej; 1831 wyjechał na misje zagr.;

pracował...

BOGUCKI HENRYK OP

ur. 1728, zm. 1782 w Pińsku,Teolog. Śluby zak. złożył 1747 w Podkamieniu, teologię studiowałw Rzymie.

Po powrocie do kraju wykładał przed 1760 filozofię w Podkamieniu,a teologię spekulatywną w studium zak. we Lwowiei w Żółkwi; przed 1777 uzyskał bakalaureat z teologii; 1780-81był przeorem w...

BORUCKI HENRYK

ur. 1 9 I 1886 w Warszawie, zm. 3 IV1950 w Pułtusku, Artysta malarz.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1899-1904). Malował obrazy sztalugowe (olej, akwarela) i ścienne,projektował witraże, uprawiał także grafikę.

Poza malarstwemportretowym, pejzażowym i batalistycznym zajmował się B...

CHEŁCHOWSKI HENRYK ks.

ur. na pocz. XVII w. na Mazowszu, zm. 1647 na Pomorzu, Poeta sielankowy i religijny.

Kształcił się w Akademii Krak.; jako dworzanin król. brał udział 1633 w wyprawie smoleńskiej Władysława IV. Około 1635 przyjął święcenia kapł. i odtąd przebywał na Pomorzu; 1640 został prałatem i prob, w...

WIELKOPOLSKA (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

WIELKOPOLSKA - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

Praca przedstawia powstanie tej przepięknej krainy - ważnej i sławnej już historycznie - Mieszko I , Bolesław Chrobry i aż do dzisiaj - a nawet wybiega...

CICHOWSKI HENRYK OFM

Brzuszek, Ojciec Andrzej Henryk C, OFM (1892-1936), NP 36(1971) 307-329 (bibliogr.

DEMBIŃSKI HENRYK (2)

Jędrychowska, Wspomnienia o Henryku D. Brodowski, Henryka D. Szulkin, Wspomnienia o Henryku D.

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach POLAN - rzeźba - wykonana na wystawę "Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski" Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

DZIEKAN HENRYK ks.

Pseudonim Góral, ur. 13 VII 1843 w Stonawie (pod Ostrawą), zm. 24 XII 1925 w Mazańcowicach (k. Bielska-Białej), działacz narodowy i społeczny, pisarz.

Po studiach teol. w Ołomuńcu przyjął 1868 święcenia kapł.; od 1868 był wik. w Zebrzydowicach, Zarzeczu, Skoczowie i Dębowcu; 1878-88 prob, w Brennej...

ELZENBERG HENRYK

Biernacki, Henryk E. Czeżowski, Henryk E. Wallis, Henryk E. Voisé, Henryk E. Wallis, Henryk E. Voisé, Henryk E.

FOLWARSKI HENRYK ks.

Ksiądz dr Henryk F.

HENRYK JAN DOMINIAK artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - WYSTAWY 2012

Andrzej Kołodziejczyk – Zryw robotniczy 1956; Henryk Wieniawski12. Henryk Jan Dominiak – Wielkopolska; Polan 6. Andrzej Kołodziejczyk – Zryw robotniczy 1956; Henryk Wieniawski12.

GRZONDZIEL HENRYK bp.

Kopiec, Ksiądz biskup Henryk G.