WINGATE ORDE (1903-1944) - generał

Brytyjski dowódca, w czasie służby na Bliskim Wschodzie w 1936 r. zorganizował oddział komandosów (Special Night Squad). W 1940 r. skierowano go do Sudanu, gdzie utworzył oddział dywersyjny o na­zwie Gideon Force, którym następnie dowodził w walkach z Włochami na terenie Abisynii, odnosząc kilka...

WŁASOW ANDRIEJ (1900-1945) - generał

Żołnierz Armii Czerwonej od 1919 r., uważany za jednego z naj­zdolniejszych dowódców, w 1930 r. wstąpił do partii komunistycznej. W latach 1938-39 był w Chinach szefem sztabu gen. A. Czerepanowa - doradcy *Czang Kai-szeka. Po po­wrocie do ZSRR w listopadzie 1939 r. objął dowodzenie 99 dywizją w Kijowskim...

YAMASHITA TOMOYUKI (1885-1946) - generał

Absolwent Akademii Wojskowej w Tokio (1908), był attache wojsko­wym w Szwajcarii, Niemczech i Au­strii. Za udział w nieudanym prze­wrocie wojskowym w 1936 r. został wysłany w charakterze dowódcy brygady do Korei, a później do Man-dżukuo. W 1937 r. w wojnie z Chi­nami dowodził dywizją piechoty. W lipcu 1940...

ZAJĄC JOZEF (1891-1963) - generał

Żołnierz Legionów, walczył w kampa­nii karpackiej, besarabskiej i wołyńskiej. W latach 1919-20 studiował w Ecole Superieure de Guerre. W okresie mię­dzywojennym był min. szefem Oddzia­łu I Sztabu Generalnego, dowódcą 23 dywizji piechoty w Katowicach i Okrę­gu Korpusu VI Lwów. Od sierpnia 1936 r...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.

1.   odrzucenie intelektu

2.   świata nie można poznać, tylko przeczuć poprzez intuicję

3.   odrzucenie racjonalizmu i empiryzmu na rzecz intuicji

4.  Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności...

Henryk Sienkiewicz “Nowele”

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

Henryk Sienkiewicz - "Nowele" - streszczenie

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

Pierwotny tytuł „Wilcze gniazdo”, powieść oparta na studiach walk polsko-kozackich.

Drukiem powieść ukazała się wpierw na łamach krakowskiego „Czasu” i warszawskiego „Słowa” od 2 maja 1883 r. do 1 lutego 1884 r., osobno ukazała się w 1884 r.

Fabuła

Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich...

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim „Dzienniku Poznańskim”. W ten sposób wszystkie trzy zabory poznawały równocześnie nową powieść. Książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku 1886 r.

Fabuła...

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r.

Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsko-tureckiej za panowania Michała Wiśniowieckiego

Kompozycja i fabuła

Początkowe rozdziały pełnią funkcję ekspozycyjną zarówno w stosunku do całości powieści jak i do jej...

Hrabia Henryk

Henryk jest także arystokratą krwi i ducha, przedstawicielem świata „władców”, akcja utworu przekonuje nas, że w swoim środowisku jest jednostką najwybitniejszą. Hrabia Henryk nie odpowiada bowiem ideałowi rycerza niezłomnego, szlachetnego, obrońcy ginącej sprawy.

Jan Henryk Dąbrowski - Informacje Ogólne

Urodzony 2 lub 29 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu (Krakowskie). Zmarł 6 czerwca 1818 roku w Winnogórze (Wielkopolskie). Był generałem i twórcą Legionów Polskich we Włoszech, syn Jana Michała oficera wojsk Saskich i Zofii z Lettowów. Od 1771 ochotnik w wojsku Saskim.

W roku 1792 podał się do dymisji i...

Ks. Henryk Kaczorowski - ŻYCIE I MĘCZEŃSTWO

Henryk Kaczorowski (1888-1942) Henryk Kaczorowski urodził się 10 lipca 1888 r. Henryk. Henryk Kaczorowski.

Ks. Henryk Kaczorowski - ŚWIADECTWA

Henryk Kaczorowski od pierwszej chwili uwięzienia żył niezwykłą wiarą w Opatrzność i Jej rządy. Henryk modlił się wiele jako kleryk i jako kapłan. Henryk Kaczorowski, jako teolog żyjący wiarą, umiał wmyślać się w ekonomię Bożą.

Major Henryk Dobrzański "Hubal"

Henryk Dobrzański. Major Henryk Dobrzański urodził się w 1896 roku. Tej nocy major Henryk Dobrzański poległ.

Wolne elekcje - Pierwsza wolna elekcja: Henryk Walezy (1551 - 1589)

Gwarantowały one: - wolną elekcję - konieczność zwoływania sejmu walnego przez króla raz na 2 lata na 6 tygodni, a w razie potrzeby wcześniej na 2 tygodnie - wyrażanie przez sejm walny akceptacji na zwoływanie pospolitego ruszenia, nakładanie ceł i podatków - współdecydowanie przez senat o polityce zagranicznej państwa, a szczególnie o wojnie i pokoju - ustanowienie instytucji senatorów-rezydentów w liczbie szesnastu, ktorzy mieli ...

General Information about Poland - wypracowanie

The Republic of Poland (until December 1989 the Polish People's Republic) is situated in Eastern Europe, bounded to the north by the Baltic Sea and an enclave of Russia, to the north-east by Lithuania, to the east by Belarus, to the south-east by Ukraine, to the west by Germany and to the south by Slovakia and...

METODA GENERAL ELECTRIC

Właściwe zadanie wyznaczone danej SJB nie może być określone tylko na podstawie jej pozycji w matrycy wzrostu i udziału. Jeśli w prowadzi się dodatkowe czynniki, matryca udziałów opracowana przez Boston Consulting Group może być rozpatrywana jako szczególny przypadek matrycy wieloczynnikowego...

General Electric wprowadza system „pozornych zapasów", aby wesprzeć swoich dealerów

Do końca lat osiemdziesiątych firma General Electric (GE) stosowała tradycyjny system, w którym starała sie zapełnić magazyny dealerów, wychodząc z założenia, że dealer z pełnym magazynem jest dealerem lojalnym. W konsekwencji, dealer miał mniej miejsca na towary konkurencyjne i rekomendował towary...

BARYCZ HENRYK

BARYCZ HENRYK, ur.