Henryk Ignacy Kamieński

Henryk Ignacy Kamieński

Czytaj Dalej

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.

Najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia, nazywanym "księciem poetów" był Ignacy Krasicki i on to właśnie podjął się realizacji powyższych postulatów - stał się nauczycielem i wychowawcą, mentorem i mistrzem dla jemu współczesnych.

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

  Henryk Sienkiewicz (pseud.

Józef Ignacy Kraszewski - krótka biografia

Józef Ignacy Kraszewski (pseud.

MOŚCICKI IGNACY (1867-1946) - polityk

Profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Politechniki Warszawskiej, po przewrocie majowym w 1926 r. Józef Piłsudski wysunął jego kandy­daturę na urząd prezydenta RP, który objął 1 czerwca 1926 r. 17 września 1939 r. przekroczył granicę Rumunii i w tym kraju został internowany. 29 września przekazał władzę...

IGNACY KRASICKI - TREŚĆ BAJEK

„Wstęp do bajek”

Jest to pierwsza bajka ze zbioru „Bajki i przypowieści”. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany, nieistniejący świat. Poeta przedstawia swoje pojęcie bajki, odpowiada na pytanie: Co to jest bajka ? Morał mówi, że te zaprezentowane postawy są nieprawdopodobne w realnym świecie. Wyraża...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.

1.   odrzucenie intelektu

2.   świata nie można poznać, tylko przeczuć poprzez intuicję

3.   odrzucenie racjonalizmu i empiryzmu na rzecz intuicji

4.  Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności...

Henryk Sienkiewicz “Nowele”

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.

Najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia, nazywanym "księciem poetów" był Ignacy Krasicki i on to właśnie podjął się realizacji powyższych postulatów - stał się nauczycielem i wychowawcą, mentorem i mistrzem dla jemu współczesnych.

Henryk Sienkiewicz - "Nowele" - streszczenie

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

„Monachomachia” Ignacy Krasicki

Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 „Monachomachia, czyli wojna mnichów” jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym.

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

Pierwotny tytuł „Wilcze gniazdo”, powieść oparta na studiach walk polsko-kozackich.

Drukiem powieść ukazała się wpierw na łamach krakowskiego „Czasu” i warszawskiego „Słowa” od 2 maja 1883 r. do 1 lutego 1884 r., osobno ukazała się w 1884 r.

Fabuła

Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich...

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim „Dzienniku Poznańskim”. W ten sposób wszystkie trzy zabory poznawały równocześnie nową powieść. Książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku 1886 r.

Fabuła...

„Bajki” Ignacy Krasicki

, natomiast „Bajki nowe” - to efekt pracy Ignacego Krasickiego z lat 1779-1800.

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r.

Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsko-tureckiej za panowania Michała Wiśniowieckiego

Kompozycja i fabuła

Początkowe rozdziały pełnią funkcję ekspozycyjną zarówno w stosunku do całości powieści jak i do jej...

Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi

Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapisał się utworami satyrycznymi, które objawiły pełnię jego talentu.

Satyra, bajka, poemat heroikomiczny to gatunki literackie, których dydaktyzm polega na wskazywaniu przywar, piętnowaniu i wyszydzaniu złych nawyków...

Hrabia Henryk

Henryk jest także arystokratą krwi i ducha, przedstawicielem świata „władców”, akcja utworu przekonuje nas, że w swoim środowisku jest jednostką najwybitniejszą. Hrabia Henryk nie odpowiada bowiem ideałowi rycerza niezłomnego, szlachetnego, obrońcy ginącej sprawy.

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Po zdaniu matury (1903, ekstern) Stanisław Ignacy wyjechał do Krakowa, by studiować malar­stwo u Jana Stanisławskiego i Józefa Mehoffera. Rozdrażnienie wywołane lekceważeniem myśli Stanisława Ignace­go Witkiewicza nie osłabiło jego sił twórczych.

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego spoleczenstwa

Najwybitniejszym poeta polskiego oswiecenia, nazywanym "ksieciem poetów" byl Ignacy Krasicki i on to wlasnie podjal sie realizacji powyzszych postulatów - stal sie nauczycielem i wychowawca, mentorem i mistrzem dla jemu wspólcze-snych.

Ignacy Krasicki jako twórca - sposób poetyckiej perswazji

Za zycia Ignacego Krasickiego ukazal sie jeden tom bajek zawierajacy 107 utworów, po jego smierci zas drugi, w którym byly 72 bajki. Czytajac wiersze Ignacego Krasickiego mozna sobie zadac pytanie: jaka byla rzeczywista intencja jego dowcipnych satyr, czy pouczajacych bajek ?

Anna Kamieńska

Urodziła się 12.04.1920 roku w Krasnymstawie. Debiutowała jako poetka w 1945 roku w tygodniku ?Odrodzenie? . Jej utwory pełne są zadumy nad światem, nad moralnością, dotykają spraw najważniejszych dla człowieka. Najbardziej znane tomy wierszy to: Wychowanie, O szczęściu, Bicie serca, Wygnanie. Jest...