Henryk III głogowski

Henryk III głogowski

Czytaj Dalej

HENRYK III GŁOGOWSKI

Ząbkowic Śląskich (24 IV 1277); popierałProbusa w walce o Kraków, a 1290 uzyskał nowe posiadłościśląskie; walcząc z Władysławem Łokietkiem o Wielkopolskę,przyznaną mu przez króla Przemyśla II, zawarł z nim w Krzywiniu(10 III 1296), układ pokojowy, zrzekając się rządównad znaczną częścią tej dzielnicy (przy H. Jurek, Henryk Probus i H.

HENRYK III WALEZY

Kiedy w czasie wojny domowej „trzech Henryków" (króla Nawarry, Gwizjusza i Henryka III) oblegał Paryż, z którego wygnano go w Dniu Barykad (zob. Julian Ejsmond; poeta napisał ten wiersz w imieniu towarzyszy króla Henryka III.

Niemcy w I poł. XI w. Henryk II (1002 - 1024). Konrad II (1024 - 1039). Henryk III (1039 - 1056)

  Następca Ottona III, Henryk II, sprowadził ideał uniwersalnego cesarstwa z powrotem na grunt trzeźwej realnej polityki niemieckiej (saskiej), nawracając do działalności Ottona I z pierwszej połowy jego rządów.

Henryk III (panowanie 1039 - 1056)

W zbrojnej wyprawie przeciwko Brzetysławowi Henryk III zajął Pragę w 1041 r. Trudno powiązać te miraże z uniwersalistyczną polityką Henryka III, jeżeli w ogóle istniała.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - HENRYK III — CEZAROPAPIZM

Jego syn, Henryk III (od 1049), w walce tej uzyskał zdecydowaną przewagę, podnosząc prestiż Cesarstwa do nieznanego dotąd poziomu. Ten stan rzeczy, zarówno w Rzeszy, jak we Włoszech, utrzymał się tak długo, dokąd rządy spoczywały w rękach energicznego Henryka III.

HENRYK III BIAŁY

3 XII 1266,trzeci syn Henryka II Pobożnego i Anny, córki króla czes. Mularczyk, Władza książęca na Śląsku w XIII wieku, Wr 1984; tenże, Podział Śląska miedzy synów Henryka II Pobożnego w polowie XIII wieku, PHis 76 (1985) 481-504; A.

HENRYK III (1)

bpówna papieży: —> Damazego II (1047), Leona IX (1048, na sejmiew Wormacji) oraz Wiktora II (1055), z którym przybyłdo Włoch, gdzie brał udział w jego koronacji (13 IV 1055)oraz w zwołanym przezeń synodzie we Florencji (4 VI), występującymprzeciw symonii i konkubinatowi duchownych; 1053 doprowadził do koronacji na króla Niemiec swego synaHenryka (późniejszego Henryka IV), którego powierzył pieczypap.

HENRYK III (2)

uzyskał 1216 po śmierci ojca Jana bez Ziemi(jako wnuk Henryka II) dzięki poparciu duchowieństwa iwiększości baronów ang.

HENRYK III WALEZY

po śmierci ostatniegoJagiellona zręcznie przeforsował de Monluc, podpisując wjego imieniu —» henrykowskie artykuły, pacta conventa i postulatapolonica, ograniczające władzę król. et la Pologne en 1572 I-III, P 1867; W. His Court and Times I-III, NY 1888; W.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

III Poszczególne sceny dramatu przynoszą również charakterystykę polskiego społeczeństwa, które nie było całkowicie jednomyślne.

DZIADY CZ. IV & III

Część III:Geneza:Dziady te nazywane są drezdeńskimi.

Dziady cz. III jako dramat romantyczny

III jako dramat romantyczny "Dziady" cz. III to jeden z najwybitniejszych polskich dramatów romantycznych, utwór o niezwykłej sile oddziaływania, zadziwiający różnorodnością zastosowanych środków artystycznych.

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

  Henryk Sienkiewicz (pseud.

BORYS III (1894-1943) - król Bułgarii

Tron objął w 1918 r. Po wybuchu II wojny światowej usiłował trzymać swoje państwo z dala od wojny, ale w marcu 1941 r. pod presją Hitlera premier jego rządu podpisał akt przystąpienia do *paktu trzech, w następstwie czego Bułgaria stała się bazą wypadową do niemieckiej inwazji na Grecję i...

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

Przywódca nazistowskiej partii NSDAP, w 1933 r. przejął władzę dyktatorską w Niemczech, którą wykorzystał do złamania postano­wień traktatowych i rozpoczęcia wojny światowej. Pierwszym znanym protoplastą Adolfa Hitlera był urodzony w 1837 r. Alois - nieślubny syn Ma­rii Anny Schicklgruber...

MARDER III (Sd Kfz 139) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na podwo­ziu czołgu PzKpfw 38(t), który w pierwszych tygodniach walk na froncie wschodnim w 1941 r. okazał się zbyt słabo uzbrojony i opance­rzony, aby sprostać nowoczesnym czołgom radzieckim.

Prototyp ze zdobycznym radzieckim działem kal. 76,2 mm...

MARDER III (SdKfz138) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na rozkaz Adolfa Hitlera, który po zapoznaniu się z osiągnięciami dział *Mar-derlll (Sd Kfz 139) zażądał w lipcu 1942 r. , aby do ich wytwarzania wy­korzystać wszystkie moce produk­cyjne przeznaczone dla czołgów PzKpjw 38 (i). Doświadczenia...

PZKPFW III (SdKfz141) - czotg

Wehrmacht miał tylko 72 czołgi PzKpfw III i dopiero zimą 1941 r. Na podwoziu czołgu PzKpfw III wy­produkowano 10 330 dział samo­bieżnych (m.   DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (PzKpfw III Ausf.

EPISTOLOGRAFIA BAROKOWA - CECHY - „LISTY JANA III I MARYSIEŃKI”

Jan zwraca się do niej: serca mego królewno, najdroższa moja. Używa wielu zdrobnień aby ukazać swą czułość. Zwroty takie dowodziły miłości Jana II i jego skłonności do przesady. Listy te są stylizowane na utwory literackie (romanse).

Idealizował on w nich swoją żonę. Wyznania do Marysieńki...

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

•  młodzież Aresztowania najczęściej dotyczą młodzieży. Są oni świadomi tego co robią, są nieugięci, wierni ideałom, patrioci, solidarni, zawzięci. Dla niektórych z nich walka stała się częścią ich życia. Walczą do końca. Ich środowisko: bohaterskie, ludzie konsekwentnie potwierdzający swe...