Henryk III

Czytaj Dalej

Niemcy w I poł. XI w. Henryk II (1002 - 1024). Konrad II (1024 - 1039). Henryk III (1039 - 1056)

  Następca Ottona III, Henryk II, sprowadził ideał uniwersalnego cesarstwa z powrotem na grunt trzeźwej realnej polityki niemieckiej (saskiej), nawracając do działalności Ottona I z pierwszej połowy jego rządów.

HENRYK III WALEZY

Kiedy w czasie wojny domowej „trzech Henryków" (króla Nawarry, Gwizjusza i Henryka III) oblegał Paryż, z którego wygnano go w Dniu Barykad (zob. Julian Ejsmond; poeta napisał ten wiersz w imieniu towarzyszy króla Henryka III.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - HENRYK III — CEZAROPAPIZM

Jego syn, Henryk III (od 1049), w walce tej uzyskał zdecydowaną przewagę, podnosząc prestiż Cesarstwa do nieznanego dotąd poziomu. Ten stan rzeczy, zarówno w Rzeszy, jak we Włoszech, utrzymał się tak długo, dokąd rządy spoczywały w rękach energicznego Henryka III.

Henryk III (panowanie 1039 - 1056)

W zbrojnej wyprawie przeciwko Brzetysławowi Henryk III zajął Pragę w 1041 r. Trudno powiązać te miraże z uniwersalistyczną polityką Henryka III, jeżeli w ogóle istniała.

HENRYK III WALEZY

po śmierci ostatniegoJagiellona zręcznie przeforsował de Monluc, podpisując wjego imieniu —» henrykowskie artykuły, pacta conventa i postulatapolonica, ograniczające władzę król. et la Pologne en 1572 I-III, P 1867; W. His Court and Times I-III, NY 1888; W.

HENRYK III GŁOGOWSKI

Ząbkowic Śląskich (24 IV 1277); popierałProbusa w walce o Kraków, a 1290 uzyskał nowe posiadłościśląskie; walcząc z Władysławem Łokietkiem o Wielkopolskę,przyznaną mu przez króla Przemyśla II, zawarł z nim w Krzywiniu(10 III 1296), układ pokojowy, zrzekając się rządównad znaczną częścią tej dzielnicy (przy H. Jurek, Henryk Probus i H.

HENRYK III (1)

bpówna papieży: —> Damazego II (1047), Leona IX (1048, na sejmiew Wormacji) oraz Wiktora II (1055), z którym przybyłdo Włoch, gdzie brał udział w jego koronacji (13 IV 1055)oraz w zwołanym przezeń synodzie we Florencji (4 VI), występującymprzeciw symonii i konkubinatowi duchownych; 1053 doprowadził do koronacji na króla Niemiec swego synaHenryka (późniejszego Henryka IV), którego powierzył pieczypap.

HENRYK III BIAŁY

3 XII 1266,trzeci syn Henryka II Pobożnego i Anny, córki króla czes. Mularczyk, Władza książęca na Śląsku w XIII wieku, Wr 1984; tenże, Podział Śląska miedzy synów Henryka II Pobożnego w polowie XIII wieku, PHis 76 (1985) 481-504; A.

HENRYK III (2)

uzyskał 1216 po śmierci ojca Jana bez Ziemi(jako wnuk Henryka II) dzięki poparciu duchowieństwa iwiększości baronów ang.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

III Poszczególne sceny dramatu przynoszą również charakterystykę polskiego społeczeństwa, które nie było całkowicie jednomyślne.

DZIADY CZ. IV & III

Część III:Geneza:Dziady te nazywane są drezdeńskimi.

Dziady cz. III jako dramat romantyczny

III jako dramat romantyczny "Dziady" cz. III to jeden z najwybitniejszych polskich dramatów romantycznych, utwór o niezwykłej sile oddziaływania, zadziwiający różnorodnością zastosowanych środków artystycznych.

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

  Henryk Sienkiewicz (pseud.

BORYS III (1894-1943) - król Bułgarii

Tron objął w 1918 r. Po wybuchu II wojny światowej usiłował trzymać swoje państwo z dala od wojny, ale w marcu 1941 r. pod presją Hitlera premier jego rządu podpisał akt przystąpienia do *paktu trzech, w następstwie czego Bułgaria stała się bazą wypadową do niemieckiej inwazji na Grecję i...

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

Przywódca nazistowskiej partii NSDAP, w 1933 r. przejął władzę dyktatorską w Niemczech, którą wykorzystał do złamania postano­wień traktatowych i rozpoczęcia wojny światowej. Pierwszym znanym protoplastą Adolfa Hitlera był urodzony w 1837 r. Alois - nieślubny syn Ma­rii Anny Schicklgruber...

MARDER III (Sd Kfz 139) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na podwo­ziu czołgu PzKpfw 38(t), który w pierwszych tygodniach walk na froncie wschodnim w 1941 r. okazał się zbyt słabo uzbrojony i opance­rzony, aby sprostać nowoczesnym czołgom radzieckim.

Prototyp ze zdobycznym radzieckim działem kal. 76,2 mm...

MARDER III (SdKfz138) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na rozkaz Adolfa Hitlera, który po zapoznaniu się z osiągnięciami dział *Mar-derlll (Sd Kfz 139) zażądał w lipcu 1942 r. , aby do ich wytwarzania wy­korzystać wszystkie moce produk­cyjne przeznaczone dla czołgów PzKpjw 38 (i). Doświadczenia...

PZKPFW III (SdKfz141) - czotg

Wehrmacht miał tylko 72 czołgi PzKpfw III i dopiero zimą 1941 r. Na podwoziu czołgu PzKpfw III wy­produkowano 10 330 dział samo­bieżnych (m.   DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (PzKpfw III Ausf.

EPISTOLOGRAFIA BAROKOWA - CECHY - „LISTY JANA III I MARYSIEŃKI”

Jan zwraca się do niej: serca mego królewno, najdroższa moja. Używa wielu zdrobnień aby ukazać swą czułość. Zwroty takie dowodziły miłości Jana II i jego skłonności do przesady. Listy te są stylizowane na utwory literackie (romanse).

Idealizował on w nich swoją żonę. Wyznania do Marysieńki...

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

•  młodzież Aresztowania najczęściej dotyczą młodzieży. Są oni świadomi tego co robią, są nieugięci, wierni ideałom, patrioci, solidarni, zawzięci. Dla niektórych z nich walka stała się częścią ich życia. Walczą do końca. Ich środowisko: bohaterskie, ludzie konsekwentnie potwierdzający swe...