Henryk I z Szampanii

Czytaj Dalej

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

Rozpoczął twórczość od publicystyki, szkiców literackich i historycznych oraz nowel (Szkice węglem, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Orso, Sachem, Latarnik, Za chlebem), które były wyrazem reakcji pisarza na problemy otaczającej go rzeczywistości w kraju i za granicą.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.   Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności i działania, siła ta sprawia, że człowiek przekształca świat, który jest dynamiczny

Henryk Sienkiewicz “Nowele”

Bohater utworu to ofiara antypolskiej polityki pruskiej w Poznańskiem: — zostaje wcielony do obcej armii i wykorzystany; walczy i naraża swoje życie w imię obcego, wrogiego państwa, zaborcy i gnębiciela narodu polskiego, — ogłupiony propagandą, walczy dzielnie, z niesłychanym oddaniem, męstwem i zapałem, w czym pomaga mu niezwykła siła ...

Henryk Sienkiewicz - "Nowele" - streszczenie

Bohater utworu to ofiara antypolskiej polityki pruskiej w Poznańskiem: - zostaje wcielony do obcej armii i wykorzystany; walczy i naraża swoje życie w imię obcego, wrogiego państwa, zaborcy i gnębiciela narodu polskiego, - ogłupiony propagandą, walczy dzielnie, z niesłychanym oddaniem, męstwem i zapałem, w czym pomaga mu niezwykła siła fizyczna ...

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

Wzięcie Baru, Helena pod opieką Hopryny (rozkochany Kozak pozostawia dziewczynę w jarze nad Waładynką, nieopodal Raszkowa pod opieką czarownicy i jej sługi Czeremisa); Skrzetuski zgodnie z zaleceniami Wiśniowieckiego zbiera informacje o wojskach Chmielnickiego, ale przede wszystkim ...

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Lud występuje tu bezimiennie, ale jest chętny i gotowy do walki — cechuje ich: patriotyzm, wierność królowi, zapał do walki, — biorą w swoje ręce sprawę obrony przed Szwedami; ruch partyzancki obejmuje cały kraj (górale tatrzańscy ratują życie królowi; kilkunastoletni Michałko, chłopak pańszczyźniany, naprowadza na ...

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

konflikt Wołodyjowskiego z generałem podolskim, Potockim (pan Michał sprzeciwia się narzucanej przez generała zasadzie zbiorowego dowództwa, „małego rycerza wspiera biskup Lanckroński), punktem kulminacyjnym wątku jest scena złożenia przysięgi w kościele przez Wołodyjowskiego i Ketlinga (obiecują ...

Hrabia Henryk

Cierpiał jako członek kasty, którą uznał za skazaną na upadek – i zagładę swojej klasy ukazał w związku z zagładą świata, który był Europą jego czasów.

Jan Henryk Dąbrowski - Informacje Ogólne

Pragnął rozszerzyć powstanie na Galicję i Litwę plany te jednak spotkały się ze sprzeciwem Napoleona odsuwamy coraz bardziej przez marszałka Davouta (stanowisko dyrektora wydziału wojny powierzono księciu Józefowi Poniatowskiemu ) stracił komendę zajął się sprawami majątkowymi i rodzinnymi (ożenił się po ...

Ks. Henryk Kaczorowski - ŻYCIE I MĘCZEŃSTWO

W latach 1924-1938, poza częstymi kontaktami z krajowymi ośrodkami teologicznymi, niemal co roku brał udział w międzynarodowych zjazdach naukowych w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Czechach, z których sprawozdania drukował w "Ateneum Kapłańskim".

Ks. Henryk Kaczorowski - ŚWIADECTWA

A chociaż modlił się bez zwracania na siebie uwagi, nawet kryjąc się z tym, zwłaszcza przed wzrokiem wroga, to jednak bliżej z nim obcujący łatwo mogli zauważyć, iż był on w stałym zjednoczeniu z Bogiem, że z nadprzyrodzonym światem obcował łatwo i niemal ustawicznie.

Major Henryk Dobrzański "Hubal"

Właściwie wynik z góry był przesądzony. W Anielinie, Hubal wraz z kompanami został ostrzelany, jednak udało im się przebrnąć bez strat.

Wolne elekcje - Pierwsza wolna elekcja: Henryk Walezy (1551 - 1589)

Gwarantowały one: - wolną elekcję - konieczność zwoływania sejmu walnego przez króla raz na 2 lata na 6 tygodni, a w razie potrzeby wcześniej na 2 tygodnie - wyrażanie przez sejm walny akceptacji na zwoływanie pospolitego ruszenia, nakładanie ceł i podatków - współdecydowanie przez senat o polityce zagranicznej ...

BARYCZ HENRYK

2 1970), a wreszcie w monografii Polacy na studiachw Rzymie w epoce odrodzenia (1938) i w zbiorach prac:Spojrzenie w przeszłość polsko-włoską (1965), W blaskachepoki odrodzenia (1968), Z dziejów polskich wędrówek naukowychza granicę (1969), Z epoki renesansu, reformacjii baroku (1971).

BERESKA HENRYK

BERESKA HENRYK, ur. Kraszewskiego Pamiętnikipanicza (1955), Z. Wraz z H.

BEREZA HENRYK

BEREZA HENRYK, ur. Od 1951związany z mies. Z lektur prozy obcej 1967, Proza z importu 1979). Andrzej Z.

BIEGELEISEN HENRYK

Zajmował się równieżMickiewiczem (studium „Pan Tadeusz" 1884, 4-tomowa edycjaDzieł 1893), Krasińskim (wydania nieznanych utworówdrobnych, prace o Nie-Boskiej komedii i Irydionie), Lenartowiczem(monografia źródłowa Lirnik mazowiecki 1913), A.

BRODOWSKI FELIKS, pseud. Henryk Równia, Jan Łomżyniak

W1896-1900 i 1905-14pracował w Komisji Włościańskiej, ogłaszał prace z dziedzinyustawodawstwa agrarnego. Z doświadczeń lat nędzy powstałynaturalist.

BUKOWSKI HENRYK

dzieła z bibl. Zygmunta Augusta, cennedruki z XVII w. ) i przekazywał M u z e u m Nar. 1900); Z. , ,,Svio-Polonica" 1944-45 nr 6-7; Z.

CHEŁCHOWSKI HENRYK

Pochodzz drobnej szlachtymazow. Poradowskiego), Nadzieja pokoju pruskiego,Wieść z Moskwy (1634) i Poprzysiężonypokój (1635). niektóre tomikiz wierszami Ch.