Henryk I

Czytaj Dalej

HENRYK GŁUCHY, Henryk z Selbach

(niesłusznie zw.H. z Rebdorf), zm. 9 X 1364 w Eichstätt, kronikarz.

Studiowałprawo i teologię prawdopodobnie w Bolonii, gdzie uzyskałmagisterium i przyjął święcenia kapł.; od 1328 był prokuratoremKurii pap. w Awinionie a po 1351 kanclerzem, sędziąi penitencjarzem.

Opracował kronikę (Die...

HENRYK LETGALCZYK, Henryk Łotysz, Henricus de Lettis

zm. po 1259, autor Chronicon Lyvoniae (wyd. W.Arndt, MGHSS XXIII 231-332; G.H. Pertz, Han 1874; L.Arbusow, A. Bauer, Han 1955).

Wg M. Hellmanna pochodziłz okolic Magdeburga, wg innych (Pertz, H. Łowmiański)z Letgalii; wychowywał się w klasztorze Segeberg; 1205 przybyłdo Rygi jako scholar bpa — Alberta z...

Grzegorz VII i Henryk IV. Walka o inwestyturę

Henryk IV wkroczył do Italii i w 1084 r. Po śmierci ojca, zbuntowany syn, Henryk V, uznany powszechnie przez wszystkich w 1106 r.

Świeccy mistrzowie paryscy - Henryk z Gandawy

Henryk początkowo uznawał teorię o jedności formy, ale od tego pogląduodstąpił i zwalczał ją, jak świadczy następujący fragment: Nie ważę się utrzymywać tego poglądu [tzn. Henryk częściowo neguje możliwość poznania przyrodzonego.

Henryk I (panowanie 919 - 935)

Henryk uderzył na Czechy, gdzie zastraszony najazdem i szukający oparcia przeciw Węgrom książę Wacław zobowiązał się do płacenia trybutu. Henryk nie zamierzał wcielać tych słabo rozwiniętych i luźno powiązanych ze sobą ziem w granice swego państwa.

Henryk VII. Powrót cesarstwa do Italii

Henryk VII, przyjąwszy z tytułem cesarskim wszystkie tradycje Hohenstaufów, sprzeciwił się Robertowi Neapolitańskiemu. , w przededniu bitwy z Robertem Neapolitańskim, Henryk VII nagle zmarł.

HENRYK JAN DOMINIAK artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - WYSTAWY 2012

Andrzej Kołodziejczyk – Zryw robotniczy 1956; Henryk Wieniawski12. Henryk Jan Dominiak – Wielkopolska; Polan 6. Andrzej Kołodziejczyk – Zryw robotniczy 1956; Henryk Wieniawski12.

Ks. Henryk Kaczorowski - ŻYCIE I MĘCZEŃSTWO

Henryk Kaczorowski (1888-1942) Henryk Kaczorowski urodził się 10 lipca 1888 r. Henryk. Henryk Kaczorowski.

Ks. Henryk Kaczorowski - ŚWIADECTWA

Henryk Kaczorowski od pierwszej chwili uwięzienia żył niezwykłą wiarą w Opatrzność i Jej rządy. Henryk modlił się wiele jako kleryk i jako kapłan. Henryk Kaczorowski, jako teolog żyjący wiarą, umiał wmyślać się w ekonomię Bożą.

ELZENBERG HENRYK

Biernacki, Henryk E. Czeżowski, Henryk E. Wallis, Henryk E. Voisé, Henryk E. Wallis, Henryk E. Voisé, Henryk E.

Henryk VIII Tudor ur. 1491-1547

Henryk VIII był teraz w Anglii Papieżem o uprawnieniach jakie żaden Papież nigdy nie posiadał, Reformacja wyzwoiła kościół Anglielski z pod Rzymskiego jażma.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

Jana Chrzciciela w Tychach * Mini Park Raj * Tyski Rubinowy Zegar Słoneczny   Adres Muzeum Żwakowska 8, 43-100 Tychy, Poland  Osoba kontaktowa Henryk Jan Dominiak - Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach e-mail: [email protected]

HENRYK

pod wpływem popularności Jana Henryka Dąbrowskiego i mody romantycznej (hrabia Henryk w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego). Longfellowa; Henryk występuje tu jako książę Henry of Hoheneck. , 'Biedny Henryk.

HENRYK V LANCASTER

Henryk V ostatni z serii dramatów hist. 1600); temat zaczerpnięty z tychże źródeł co Henryk IV(zob. Henryk V występuje też w obu częściach dramatu Szekspira Henryk /F jako książę Henryk.

Niemcy w I poł. XI w. Henryk II (1002 - 1024). Konrad II (1024 - 1039). Henryk III (1039 - 1056)

Henryk II wraz z małżonką zostali kanonizowani po śmierci. Henryk II w 1014 r.

Henryk Walezy - Władca prywatnie

  Henryk Walezy był synem Henryka II de Valois, króla Francji i Katarzyny Medycejskiej. Otrzymawszy wiadomość o chorobie i śmierci brata, Henryk potajemnie wyjechał do Francji.

Hrabia Henryk

Henryk jest także arystokratą krwi i ducha, przedstawicielem świata „władców”, akcja utworu przekonuje nas, że w swoim środowisku jest jednostką najwybitniejszą. Hrabia Henryk nie odpowiada bowiem ideałowi rycerza niezłomnego, szlachetnego, obrońcy ginącej sprawy.

Henryk II w walce z opozycją feudalną

Śladem Kapetyngów Henryk II chciał zabezpieczyć sukcesję korony angielskiej przez swoje potomstwo. Po morderstwie Becketa, Henryk, obawiający się opinii feudalnej, kleru i klątwy papieskiej, musiał ulec i po upokarzającej ceremonii ustąpić na całej linii.

Henryk Walezy - Działalność publiczna

Henryk Walezy próbował stawiać opór podczas zaprzysięgania artykułów henrykowskich w katedrze Notre Dame w Paryżu. Henryk, już jako władca Francji, do końca życia używał tytułu króla Polski.

Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Henryk Hainbuch i Henryk z Oyta

Choć Henryk z Oyta jest przedstawicielem ockhamizmui podobnie jak Henryk Hainbuch należy do szkoły Burydana, to j e d n a k zasadniczo(zwłaszcza w teologii) wyznaje on tzw. Dzieła powstałe w okresie praskimprezentują postawę umiarkowaną, choć Henryk głosi w nich pewne bardzodwoiste doktryny.