Henryk Brodaty i jego czasy

Czytaj Dalej

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Słaba militarnie Rzeczpospolita odgrywała w niej drugorzędną role, lecz jej ziemie stały się teatrem działań zbrojnych armii szwedzkich i rosyjskich, co przyczyniło się do ich dewastacji. W jego wyniku Anglia uznała niepodległość byłych kolonii oraz oddawała im pas ziemi między Appalachami a rzeką Missisipi.

Czasy

- How often does she go to the barber? – Tommorow im seeing my doctor. Oni jutro nie grają w kosza.

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów życia ludzkiego, a zarazem jeden z centralnych tematów refleksji, twórczości i kultury".

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim, opiekuńczym, jest obowiązkowy, odpowiedzialny, bierze życie takim jakie jest, nie ...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Dąbrowska Noce i dnie • Człowiek a) bohaterowie powieści to wybitne indywidualności (inaczej niż u Orzeszkowej i Reymonta); b) Bogumił - ideał wykreowany przez pisarkę: człowiek otwarty na otaczający go świat, łatwo nawiązujący kontakty, celem jego życia, sensem istnienia jest praca, kocha ziemię uczuciem ojcowskim, opiekuńczym, jest obowiązkowy, odpowiedzialny, bierze życie takim jakie jest,

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Ginie, a chłop, który znajduje jego zwłoki, ograbia je i wrzuca do dołu na kartofle. “Jeżeli tutejsza klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami, jeżeli ta klasa jest w stanie zwyrodnienia (.

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

Rodzi ona więzi patriotyczne, łączy Po­laków i uświadamia im ich od­rębność narodową w trudnych czasach niewoli. Wesele wiejskie przedstawione jest również w dramacie Sta–nisława Wyspiańskiego Wesele.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

źniej - w wierszu “Święty Boże, Święty Mocny” - dochodzi do wniosku, iż Bóg nie jest w stanie - wbrew dotychczasowym ludzkim nadziejom - przeciwstawić się działaniu Złego, więc jedyną rzeczą jaką może zrobić jest “przebłaganie szatana”.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

- Pogardzeni wstaną w gniewie swoim, w chwałę Jechowy się ustroją, słowo Jego zbawienie, miłość Jego dla nas zniszczeniem dla wszystkich.

,,Ideał mężczyzny w średniowieczu i w czasach nowożytnych’’

Aleksym”, Poezja polska od średniowiecza do współczesności, Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki, Wydawnictwo Sara, Warszawa 2001   3.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

Mariana Bugajskiego Jedno z głównych pytań – w studio czy w studiu? Tę czy tą – jak jest poprawnie?

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE W WYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

Jegośmierć jest chwalebna, bo chwalebny był jego żywot. W zbożnym dziele pomaga szlachcicowi - ziemianinowi jego żona, która jest wzorową,gospodarną kobietą, która dba o porządek w gospodarstwie, solidność i uczciwość.

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Jednak okazuje się , że cały kulturowy i ideowy dorobekludzkości już się w mniemaniu podmiotu lirycznego przeżył i nie ma mowy o powrocie doprzeszłości, do postaw i idei, które już były, bo żadna z nich nie stanowi lekarstwa na „bólistnienia” : wiara nie daje ukojenia, walka jednostki jest czymś absurdalnym, rezygnacja niezmniejsza bólu, a nadmierne użycie nie zaspakaja ...

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Jednak okazuje się , że cały kulturowy i ideowy dorobekludzkości już się w mniemaniu podmiotu lirycznego przeżył i nie ma mowy o powrocie doprzeszłości, do postaw i idei, które już były, bo żadna z nich nie stanowi lekarstwa na „bólistnienia” : wiara nie daje ukojenia, walka jednostki jest czymś absurdalnym, rezygnacja niezmniejsza bólu, a nadmierne użycie nie zaspakaja ...

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

Rozpoczął twórczość od publicystyki, szkiców literackich i historycznych oraz nowel (Szkice węglem, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Orso, Sachem, Latarnik, Za chlebem), które były wyrazem reakcji pisarza na problemy otaczającej go rzeczywistości w kraju i za granicą.

IDEAŁY ŻYCIOWE KOCHANOWSKIEGO WYRAŻONE W JEGO FRASZKACH I PIEŚNIACH

 „Na lipę” Ukazana jest tu zaduma nad urokami świata i piękna przyrody, pochwała odpoczynku na łonie natury.

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji −  tolerancja religijna zanikała −  we Francji rozwijała się kultura −  zapanowała moda na wszystko co francuskie

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - ABSOLUTYZM

−  uważany za najlepszy ustrój państwowy −  król miał w nim nieograniczoną władzę −  sam nikomu i niczemu nie podlegał

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI

−  kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej −  spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej −  dominacja szlachty i magnaterii −  upadek autorytetu władzy króla −  nastąpił oficjalny zakaz nabożeństw protestanckich −  wzrosło znaczenie duchowieństwa −  polska była ...

CZAS TRWANIA I PODZIAŁ NA OKRESY (W POLSCE)

Ustalenie dokładnej daty początku Baroku jest niemożliwe.