Grzegorz VII i Henryk IV. Walka o inwestyturę

Henryk IV wkroczył do Italii i w 1084 r. Po śmierci ojca, zbuntowany syn, Henryk V, uznany powszechnie przez wszystkich w 1106 r.

Henryk VII. Powrót cesarstwa do Italii

Henryk VII, przyjąwszy z tytułem cesarskim wszystkie tradycje Hohenstaufów, sprzeciwił się Robertowi Neapolitańskiemu. , w przededniu bitwy z Robertem Neapolitańskim, Henryk VII nagle zmarł.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - HENRYK III — CEZAROPAPIZM

A że wiązał się z nią nieodłącznie stosunek do Papiestwa, Henryk zadbał o obsadzenie tronu Piętrowego przez oddanych sobje prałatów niemieckich. Kiedy więc Henryk IV, po dojściu do lat sprawnych, objął w r.

Henryk Walezy

  - urodził się: 1551, zmarł: 1589 - na tronie w latach: 1573 - 1574 - poprzednik: Zygmunt II August - następca: Stefan Batory - syn Henryka II de Valois, króla Francji i Katarzyny Medycejskiej - żona: nie miał żony podczas panowania w Polsce - dzieci nie miał - przydomek : Walezy, to spolszczona forma nazwiska rodowego Henryka - de Valois.

Henryk Walezy - Władca prywatnie

  Henryk Walezy był synem Henryka II de Valois, króla Francji i Katarzyny Medycejskiej. Otrzymawszy wiadomość o chorobie i śmierci brata, Henryk potajemnie wyjechał do Francji.

Henryk Walezy - Działalność publiczna

Henryk Walezy próbował stawiać opór podczas zaprzysięgania artykułów henrykowskich w katedrze Notre Dame w Paryżu. Henryk, już jako władca Francji, do końca życia używał tytułu króla Polski.

Henryk Walezy - Bilans panowania

  Podczas całego pobytu w Krakowie Henryk duchem przebywał w Paryżu.

Henryk IV

  (1553-1610), Król Nawarry (1572-89, jako Henryk III) i pierwszy z Burbonów król Francji (1589-1610). Brał udział w wojnie trzech Henryków zapewniając sobie dostęp do tronu francuskiego.

Henryk II de Bourbon

 

(1588-1646) Był wychowany w duchu katolickim; spiskował podczas regencji Marii Medycejskiej i wyróżnił się tylko tym, że był ojcem Ludwika II de Bourbon, zwanego Wielkim Kondeuszem (1621-86).

Ludwik poślubił krewniaczkę kardynała A. J. Richelieu i wsławił się jako dowódca w ostatniej fazie wojny...

Henryk Bruhl 1700 - 1763

  Henryk Bruhl był ministrem saskim i wszechwładnym doradcą Augusta III.

ABICHT JAN HENRYK

ur.  2 V  1762 w Volkstadt (Schwarz­burg),  zm.  16  IV  1816 w Wilnie, Filozof pochodzenia niemieckie­go. W 1790 został  prof,  filozofii w Erlangen;  1804 powołany na Uniw. Wileński, gdzie wykładał logikę, metafizykę, psycho­logię, etykę, prawo naturalne i pedagogikę; w wykładach za­poznawał...

Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak - Tychy - dzieła wybrane

Na początku lutego 2008 roku Henryk Jan Dominiak udał się do siedziby zleceniodawcy i przedstawił projekt znaczka do akceptacji - jak się później okazało pozytywnej.

AULICH HENRYK OFMRef

Imię zak. Manswet, ur. 21 VIII 1793 w Komornikach na Opolszczyźnie, zm. 21 II 1861 w Krakowie, misjonarz wśród Polaków na Bliskim Wschodzie.

Do zak. wstąpił 1811 w Solcu; po przyjęciu święceń kapł. pełnił różne obowiązki w klasztorach prow, małopolskiej; 1831 wyjechał na misje zagr.;

pracował...

BARON VINCENT OP

ur. 17 V 1604 w Martres, zm. 21 1 1674 w Paryżu, Teolog moralista.

Studiował filozofię i teologię; śluby zak. złożył 16 V 1622;był przeorem w Tuluzie, Awinionie i Paryżu oraz wizytatoremprowincji domin, w Portugalii.

Należał do czołowych teologówswoich czasów; jego prace odznaczają się jasnością...

BARONIUSZ, Baron MARCIN OFMObs

ur. w Jarosławiu, zm. 1610, Hagiograf, mylnie uważany za malarza.

Sporządził jeden z pierwszych katalogów świętych i błogosławionychpol.; przebywając 1600 w Rzymie, uzyskał aprobatęStolicy Apost. dla katalogu, który po powrocie do Krakowa1602-03 poprawił; zabiegi jednak u kard. B. Maciejowskiegoi króla...

BOGUCKI HENRYK OP

ur. 1728, zm. 1782 w Pińsku,Teolog. Śluby zak. złożył 1747 w Podkamieniu, teologię studiowałw Rzymie.

Po powrocie do kraju wykładał przed 1760 filozofię w Podkamieniu,a teologię spekulatywną w studium zak. we Lwowiei w Żółkwi; przed 1777 uzyskał bakalaureat z teologii; 1780-81był przeorem w...

BORUCKI HENRYK

ur. 1 9 I 1886 w Warszawie, zm. 3 IV1950 w Pułtusku, Artysta malarz.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1899-1904). Malował obrazy sztalugowe (olej, akwarela) i ścienne,projektował witraże, uprawiał także grafikę.

Poza malarstwemportretowym, pejzażowym i batalistycznym zajmował się B...

CHEŁCHOWSKI HENRYK ks.

ur. na pocz. XVII w. na Mazowszu, zm. 1647 na Pomorzu, Poeta sielankowy i religijny.

Kształcił się w Akademii Krak.; jako dworzanin król. brał udział 1633 w wyprawie smoleńskiej Władysława IV. Około 1635 przyjął święcenia kapł. i odtąd przebywał na Pomorzu; 1640 został prałatem i prob, w...

WIELKOPOLSKA (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

WIELKOPOLSKA - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

Praca przedstawia powstanie tej przepięknej krainy - ważnej i sławnej już historycznie - Mieszko I , Bolesław Chrobry i aż do dzisiaj - a nawet wybiega...

CICHOWSKI HENRYK OFM

Brzuszek, Ojciec Andrzej Henryk C, OFM (1892-1936), NP 36(1971) 307-329 (bibliogr.