NAKWASKI HENRYK

NAKWASKI HENRYK, ur.

DĄBROWSKI Jan Henryk

(1755-1818), Generał obrońca Warszawy w 1794, twórca Legionów polskich we Włoszech 1797, organizator powstania w Wielkopolsce 1806, uczestnik kampanii napoleńskich 1806-07, 1809 i 1812. Unieśmiertelniony w refrenie Mazurka Dąbrowskiego; zob. „Jeszcze Polska..." A ja mam mojego mazurka odpowiadał pogodnie...

NOWICKI FRANCISZEK HENRYK

NOWICKI FRANCISZEK HENRYK, ur.

PANAS HENRYK

PANAS HENRYK, ur.

PAWLIKOWSKI JAN GWALBERT HENRYK

PAWLIKOWSKI JAN GWALBERT HENRYK, syn Jana Gwalberta, brat Michała, ur.

HENRYK

pod wpływem popularności Jana Henryka Dąbrowskiego i mody romantycznej (hrabia Henryk w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego). Longfellowa; Henryk występuje tu jako książę Henry of Hoheneck. , 'Biedny Henryk.

HENRYK III WALEZY

Kiedy w czasie wojny domowej „trzech Henryków" (króla Nawarry, Gwizjusza i Henryka III) oblegał Paryż, z którego wygnano go w Dniu Barykad (zob. Henryk III wracający z Polski przyjęty przez Fr.

HENRYK IV (1)

je veux que le dimanche chaąue paysan ait sa poułe au pol; przypisywane Henrykowi IV. La Ligue, 1723), opisuje krwawe walki Henryka IV o tron, przedstawia go jako szermierza wolności, wroga fanatyzmu religijnego i nietolerancji.

HENRYK IV (2)

od 1056,cesarz od 1084, syn Henryka III. , 'Henryk IV* a. Młody magnat, przebrany za cesarza Henryka IV, spada z konia i, popadłszy w obłęd, mniema, że naprawdę jest cesarzem.

HENRYK IV LANCASTER

Opiekował się Chaucerem, Henryk IV dramat hist. Henryk IV występuje też w dramacie Szekspira Ryszard II (1597) jako książę Henryk Bolingbroke.

HENRYK V LANCASTER

Henryk V ostatni z serii dramatów hist. 1600); temat zaczerpnięty z tychże źródeł co Henryk IV(zob. Henryk V występuje też w obu częściach dramatu Szekspira Henryk /F jako książę Henryk.

HENRYK VI LANCASTER

Henryk VI dramat hist. Henryk VI na łowach komedia w 3 aktach (Warszawa 1792) Wojciecha Bogusławskiego, przeróbka fr.

HENRYK VIII TUDOR

Henryk VIII dramat hist.

RZEWUSKI HENRYK, hrabia

RZEWUSKI HENRYK, hrabia, ur.

SIENKIEWICZ Henryk, pseud. Litwos

SIENKIEWICZ Henryk, pseud.

SYSKA HENRYK

SYSKA HENRYK, ur.

SZYPER, Schipper, HENRYK

SZYPER, Schipper, HENRYK, ur.

Baron von MÜNCHHAUSEN Karl Friedrich Hieronymus

Są tam również facecje znane z humorystyki staropolskiej: o jeleniu, którego baron trafił pestką wiśni między rogi, a po latach spotkał z drzewem wiśniowym wyrastającym z czoła, o koniu przeciętym na pół, a następnie zszytym itd.

WEYSSENHOFF JÓZEF, baron

WEYSSENHOFF JÓZEF, baron, ur. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Nasz baron, w: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kr.