Henryk Bąk

Czytaj Dalej

Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

  Henryk Sienkiewicz (pseud.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.

1.   odrzucenie intelektu

2.   świata nie można poznać, tylko przeczuć poprzez intuicję

3.   odrzucenie racjonalizmu i empiryzmu na rzecz intuicji

4.  Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności...

Henryk Sienkiewicz “Nowele”

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

Henryk Sienkiewicz - "Nowele" - streszczenie

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r.

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

Pierwotny tytuł „Wilcze gniazdo”, powieść oparta na studiach walk polsko-kozackich.

Drukiem powieść ukazała się wpierw na łamach krakowskiego „Czasu” i warszawskiego „Słowa” od 2 maja 1883 r. do 1 lutego 1884 r., osobno ukazała się w 1884 r.

Fabuła

Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich...

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim „Dzienniku Poznańskim”. W ten sposób wszystkie trzy zabory poznawały równocześnie nową powieść. Książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku 1886 r.

Fabuła...

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

Powieść drukowana w latach 1887-1888, wydanie osobne - 1888 r.

Akcja toczy się na kresach wschodnich podczas wojny polsko-tureckiej za panowania Michała Wiśniowieckiego

Kompozycja i fabuła

Początkowe rozdziały pełnią funkcję ekspozycyjną zarówno w stosunku do całości powieści jak i do jej...

Hrabia Henryk

Henryk jest także arystokratą krwi i ducha, przedstawicielem świata „władców”, akcja utworu przekonuje nas, że w swoim środowisku jest jednostką najwybitniejszą. Hrabia Henryk nie odpowiada bowiem ideałowi rycerza niezłomnego, szlachetnego, obrońcy ginącej sprawy.

Zabawy logopedyczne: WIERSZYKI NA DYKCJE - BĄK

Spadł bąk na strąk,

a strąk na pąk.

Pękł pąk, pękł strąk,

a bąk się zląkł.

Jan Henryk Dąbrowski - Informacje Ogólne

Urodzony 2 lub 29 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu (Krakowskie). Zmarł 6 czerwca 1818 roku w Winnogórze (Wielkopolskie). Był generałem i twórcą Legionów Polskich we Włoszech, syn Jana Michała oficera wojsk Saskich i Zofii z Lettowów. Od 1771 ochotnik w wojsku Saskim.

W roku 1792 podał się do dymisji i...

Ks. Henryk Kaczorowski - ŻYCIE I MĘCZEŃSTWO

Henryk Kaczorowski (1888-1942) Henryk Kaczorowski urodził się 10 lipca 1888 r. Henryk. Henryk Kaczorowski.

Ks. Henryk Kaczorowski - ŚWIADECTWA

Henryk Kaczorowski od pierwszej chwili uwięzienia żył niezwykłą wiarą w Opatrzność i Jej rządy. Henryk modlił się wiele jako kleryk i jako kapłan. Henryk Kaczorowski, jako teolog żyjący wiarą, umiał wmyślać się w ekonomię Bożą.

Major Henryk Dobrzański "Hubal"

Henryk Dobrzański. Major Henryk Dobrzański urodził się w 1896 roku. Tej nocy major Henryk Dobrzański poległ.

Wolne elekcje - Pierwsza wolna elekcja: Henryk Walezy (1551 - 1589)

Gwarantowały one: - wolną elekcję - konieczność zwoływania sejmu walnego przez króla raz na 2 lata na 6 tygodni, a w razie potrzeby wcześniej na 2 tygodnie - wyrażanie przez sejm walny akceptacji na zwoływanie pospolitego ruszenia, nakładanie ceł i podatków - współdecydowanie przez senat o polityce zagranicznej państwa, a szczególnie o wojnie i pokoju - ustanowienie instytucji senatorów-rezydentów w liczbie szesnastu, ktorzy mieli ...

Bąk

Wygląd: Wielkości sporej kury; długość ciała 65-70 cm, rozpiętość skrzydeł 105-110 cm; podstawowy kolor upierzenia ptaków dorosłych rdzawożółty, młodych - słomkowożółty; czarnobrązowego wąsa i czarnej czapeczki na głowie u młodych właściwie nie ma. Pióra na karku nieco dłuższe. Bąki...

Bąk bydlęcy

Wygląd: długość 2-2,5 cm, krępe ciato z wyraźnymi, podłużnymi pręgami na tułowiu i szerokim odwłokiem o wyraźnie widocznych pierścieniach. Boki odwłoka są ubarwione rdzawo-brunatno, podobnie jak u innego, nieco większego bąka sudeckiego* (Tabanus sudeticus). Na czole znajdują się bardzo duże...

BAKA JÓZEF

BAKA JÓZEF, ur. 18 III 1707 na Białorusi, zm. 2 V 1780w Warszawie, poeta, pisarz rei. późnego baroku; jezuita.Studiował w Akad. Wil., przez 6 lat uczył w szkołach jezuickich,nast. zajmował się gł. misjami dla ludu na Wileńszczyźniei Mińszczyźnie, m. in. ufundował misję w Błoniu podŚliżynem. Był...

BARYCZ HENRYK

BARYCZ HENRYK, ur.

BĄK WOJCIECH

BĄK WOJCIECH, ur. 23IV 1907 w Ostrowie Wielkopol., zm.2 V 1961 w Poznaniu, poeta, dramatopisarz, eseista. WychowanekUniw. Pozn., 1929-39 nauczyciel gimn. w Poznaniu, od1934 współpracował z prasą pozn. i warsz., gł. z „Tęczą",„Pionem", „Prosto z mostu" i „Verbum". W czasie okupacjiniem. w Warszawie, brał...

BERESKA HENRYK

BERESKA HENRYK, ur.