Lex Rhodia de iactu

Dodatkowe zasady – wykształcone na Morzy Śródziemnym (od ośrodka na wyspie Rodos) nazwa lex Rhodia de iactu – ustawa Rodyjska o zrzucie morskim, gdy kapitan podczas burzy dla ratowania statku i części towaru musiał wyrzucić ( iactus) jego część, powstała stąd szkoda rozkładała się proporcjonalnie między wszystkich korzystających na tym – skarga poszkodowanych przeciw właścicielowi statku - actio locati i właściciela actio conducti przeciwko ...

Co oznacza pomoc „de Miniminis"

Dotyczy ona niewielkich kwot pomoc państwa, nie podlega ona obowiązkowi zawiadamiania o tej pomocy komisji Europejskiej. Pomoc której pułap wynosi 100 tyś € nie może zostać przekroczony w odniesieniu do danego przedsiębiorcy przez okres 3 lat. Pułap ten dotyczy łącznej kwoty pomocy publicznej.

Zaślaz "Boule De Neige"

Zaślaz 'Boule de Neige' toleruje suche powietrze, ale w czasie upalnego lata dobrze zrobi mu codzienne zraszanie.

Rio de Janeiro

W 1567 wuj Estacia, Mem da Sa założył nowe miasto, które nazwał Cidade de Sâo Sebâstiao do Rio de Janeiro (Miasto świętego Sebastiana Rio de Janeiro), na cześć świę­tego Sebastiana oraz króla Portugalii.

Generator Van de Graaffa

Maszyną indukcyjną o dużym znaczeniu praktycznym jest generator zbudowany w 1931 roku przez Van de Graaffa.

Złoty Wiek Hiszpanii - Siglo de Oro

Po śmierci Lope de Vegi palmę pierwszeństwa wśród hiszpańskich dramatopisarzy przejął Cal­deron de la Barca (1600-1681).

BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent de Korab

Vincent deKorab, ur. Przybyszewskiego 1899, wiersz Affinite d ombreset de fleurs en le soir, w przekł.

CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS

CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS,łac.

DE EMENDANDIS ELOQUENTIAE VITIIS, O poprawie wad wymowy

DE EMENDANDIS ELOQUENTIAE VITIIS, O poprawie wadwymowy, rozprawa łac.

DE ORIGINE ET REBUS GESTIS POLONORUM LIBRI XXX

DE ORIGINE ET REBUS GESTIS POLONORUM LIBRI XXX,historia Polski do 1506, spisana przez M.

DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS, 0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer

DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS,0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, traktat łac.

DE VANITATE CONSILIORUM, O znikomości rad

DE VANITATE CONSILIORUM, O znikomości rad, traktatłac.

DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE

DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE, ur.

GASZOWIEC PIOTR, Petrus de Silesia, Petrus Strzelecz

GASZOWIEC PIOTR, Petrus de Silesia, Petrus Strzelecz, ur.

JOURNAL LITTERAIRE DE VARSOVIE

JOURNAL LITTERAIRE DE VARSOVIE, tygodnik kult.

AMADIS DE GAULA

, skompilowanego i rozszerzonego w 1508 przez Garcię Ordońeza de Montalvo. Amadis de Gaules opera w stylu fr.

KONFEDERACI BARSCY, Les confederes de Bar

KONFEDERACI BARSCY, Les confederes de Bar, dramat franc. de Vigny'ego, nie doszło; prapremiera pol. de Choisy, swobodnie jednak potraktował historię, wprowadzając do akcji K.

de BALBOA Vasco Nunez

ok. 1475-1517, Konkwistador hiszpański, w 1510, uciekając przed wierzycielami, ukrył się na statku wiozącym Martina Enciso do Darienu (Panama), a po wylądowaniu objął dowództwo, usunąwszy nieudolnego Encisa, którego odesłał jako więźnia do Hiszpanii.

Balboa odznaczał się mniejszą chciwością i...

de BALZAC Honore

1799-1850, Pisarz fr.; zob. Cesar Birotteau; Eugenia Grandet; Kuzyn (Pons, Kuzynka Bietka); Ojciec (Goriot); Vautrin; Komedia (ludzka); zob. też Hańska Ewelina.

Wiek balzakowski (kobiety) - trzydzieści do czterdziestu lat; por. Kobieta trzydziestoletnia powieść (1831) Balzaca.

Balzac rzeźba (1893) Rodina...