BRENT CHARLES HENRY

Bianchi, The Ecumenical Thought of Bishop Charles Henry B„ ChH 33 (1964) 448-461; E.

CADBURY HENRY JOEL

Wilder, In Memoriam Henry Joel C. Szlaga, Henry Joel C.

CAMPBELL THOMAS

Campbell, Memoirs of Elder Thomas C, Bethany 1861 ; R.

CARLYLE THOMAS

Symons, Thomas C. Kadenburg, Teleologisches Geschichtsbild und theokratische Staatsauffassung im Werke Thomas C, Hei 1960; G. Turner, Victorian Scientific Naturalism and Thomas C, Victorian Studies 18 (1974-75) 325-343; G.

CARTWRIGHT THOMAS

Pearson, Thomas C. Schmidt, Thomas C.

CHALMERS THOMAS

Burton, Thomas Ch. Holl, Thomas Ch. Watt, Thomas Ch. Martling, Thomas Ch. Rice, Natural Theology and the Scottish Philosophy In the Thought of Thomas Ch.

CHARLES ROBERT HENRY

Burkitt, Robert Henry Ch.

CHUBB THOMAS

ur. 29 IX 1679 w East Harnham (k. Salisbury), zm. 8 II 1746 w Salisbury, Moralista, przedstawiciel ang. deizmu.

Syn nauczyciela; 1694 został czeladnikiem rzemieślniczym, potem pracował w handlu ; samouk o dużej kulturze lit. i nauk. ; wysoko cenił go Voltaire; opowiadał się za prymatem moralności (w czasie...

BOKSERÓW POWSTANIE 1899-1901.

Tajna organizacja zawiązana w rządzie chińskim pod nazwą Stowarzyszenie „Pięść w imię Sprawiedliwości i Pokoju" (stąd Bokserzy) kierowała powstaniem wymierzonym prze­ciwko zagranicznym misjonarzom i Chiń­czykom, którzy przeszli na stronę chrześ­cijan. Dla ochrony swych oblężonych pla­cówek...

MASAKRA W FORCIE WILLIAM HENRY 1757

W 1755 brytyjskie wojska kolonialne dowodzone przez Williama Johnsona (1715-1774) zbudowały fort William Henry na południowym krańcu jeziora George (stan Nowy Jork); w czasie FRANCUZÓW I INDIAN WOJNY był to strategiczny punkt zarówno dla Anglików, jak dla Francuzów, ponieważ strzegł drogi na północ, do Kanady.

CRANMER THOMAS abp.

W celu obrony Henryka VIII wysłany został 1530 do Rzymu i na dwór cesarza niem. zarządzeń Henryka VIII (-> Anglikańskie artykuły). Bromiley, Thomas C. Ridley, Thomas C, Lo 1962; M.

CROMWELL THOMAS

Henryka VIII, przeprowadził 1537-40 kasatę klasztorów, przeznaczając ich dobra na skarb król. Merriman, Life and Letters of Thomas C. Dickens, Thomas C. Thomas C. Elton, Thomas C.

DAVIDSON RANDALL THOMAS

ur. 7 IV 1848 w Edynburgu, zm. 25 V 1930 w Londynie, Abp anglik., działacz ekum. i społeczno-polityczny.

Po studiach prawniczych i hist, w Oksfordzie przyjął 1875 święcenia kapł. i był prob, w Dartford, a nast. (1877-83) kapelanem abpa Canterbury i stałym doradcą abpa E.W. Benso-na; 1883 został domowym...

DODWELL HENRY Starszy

7 VI 1711 w Shottesbrooke (hrabstwo Berk), Anglik, teolog, klasyk i historyk, ojciec Henry Młodszego.

DODWELL HENRY Młodszy

1784, deista, Syn Henry Starszego. Livingston, Henry D.

DRUMMOND HENRY

Smith, The Life of Henry D. Boyd, Henry D. Nelson, Henry D.

DUMONT HENRY, DU Mont de Thier

Henry D. Gastoué, Les messes royales de Henri D.

ELIOT THOMAS STEARNS

Sullivan, Critics on Thomas Stearns E. Phenomenology and Symbol in Thomas Stearns E. Thomas Stearns E. Pignon, Solitude et Communication ou la Nuit dans les oeuvres de saint Jean de la Croix et de Thomas Stearns E.

ERAST, Erastus THOMAS

Lieber Thomas, ur. Wesel-Roth, Thomas E. Hermann, Die Probleme der Exkommunikation bei Luther und Thomas E.

FALKNER, Falkoner THOMAS SJ

Furlong Cardiff, De cirujanohereje a misionero jesuíta, BA 1920; tenże, La personalidad y la obra de Thomas F.