Henry Somerset, 2. hrabia Worcester

Czytaj Dalej

ARNOLD HENRY „HAP" (1886-1956) - generał

Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych amerykańskich pilotów wojsko­wych. Już w 1911 r. pobierał lekcje pilotażu u braci Wright. W 1918 r. jako najmłodszy pułkownik w armii amerykańskiej objął stanowsko asy-Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych...

STIMSON HENRY LEWIS (1867-1950) - polityk

Amerykański prawnik, w latach 1911-13 był sekretarzem wojny, w latach 1929-33 - sekretarzem sta­nu (ministrem spraw zagranicznych). W lipcu 1940 r. został powołany przez prezydenta Franklina D. Roo-sevelta na stanowisko ministra woj­ny. Jego pierwszym zadaniem było wprowadzenie obowiązkowej służby...

Hrabia Henryk

Hrabia Henryk jest postacią, w której dopatrzyć się można cech i rysów osobowości zarówno ojca poety, jak i jego samego. Hrabia Henryk nie odpowiada bowiem ideałowi rycerza niezłomnego, szlachetnego, obrońcy ginącej sprawy.

Hrabia

Po perypetiach miłosnych i majątkowych Hrabia podejmuje powszechny aplauz dla narodowej sprawy.

Henry Gantt

  Henry Gantt – współpracownik Taylora, rozgłos zyskał opracowując wykresy zawansowanych robót, pozwalających porównać faktyczny i planowany przebieg prac.

Henry Ford

  Henry Ford – przemysłowiec, twórca Ford Motor Company, jako pierwszy wprowadził taśmę produkcyjną (montażową), stosował wszystkie zasady tayloryzmu i realizował produkcję masową.

Biografie fizyków - Henry Joseph

W 1831 roku odkrył (niezależnie od Faraday'a) zjawisko indukcji elektromagnetycznej (wzajemnej), w 1832 samoindukcję, od jego nazwiska została nazwana jednostka indukcyjności (henr).

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia

CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia, ur.

CIESZKOWSKI AUGUST, hrabia

CIESZKOWSKI AUGUST, hrabia, ur.

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia

DZIAŁYŃSKI (ADAM) TYTUS, hrabia, ur.

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia

DZIEDUSZYCKI WŁODZIMIERZ, hrabia, ur.

DZIEDUSZYCKI WOJCIECH, hrabia, pseud. Nienazwany

DZIEDUSZYCKI WOJCIECH, hrabia, pseud. 1873), Król Bolesław II (1893), Książę Henryk (1896), oraz obycz.

KICIŃSKI BRUNO, hrabia

KICIŃSKI BRUNO, hrabia, ur.

Hrabia ALMAWIWA

W drugiej jako niewierny mąż zaleca się do Zuzanny, garderobianej hrabiny i narzeczonej Figara, ale zainteresowane osoby udaremniają te zamysły, a hrabia pogodzony z żoną zaprzysięga jej wierność.

KOZIEBRODZKI WŁADYSŁAW, hrabia, pseud. Juliusz Bolesta, Władysław Estarodzki i in.

KOZIEBRODZKI WŁADYSŁAW, hrabia, pseud. Hrabia Marian (1869), Nauczycielka, (wyst.

KRASICKI IGNACY, hrabia, krypt. X. B. W.

KRASICKI IGNACY, hrabia, krypt.

KRASIŃSKI ADAM, hrabia

KRASIŃSKI ADAM, hrabia, ur.

KRASIŃSKI (NAPOLEON STANISŁAW ADAM LUDWIK) ZYGMUNT, hrabia

przez siebie 1972 zbiorku); potępiano go jako człowieka „skrępowanego moralnie", pozostającego w tej mierze daleko w tyle za Mickiewiczem i Słowackim, atakowano jako wstecznika i konserwatystę, hrabiego-reak-cjonistę. 1979; Listy do Henryka Reeve, tłum.

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia, ur.

OLIZAR GUSTAW, hrabia

OLIZAR GUSTAW, hrabia, ur.