FARAUD HENRY JOSEPH OMI bp.

ur. 17 III 1823 wGigondas (dep. Vaucluse w pd. Francji), zm. 26 IX 1890 wSaint Boniface ( K a n a d a ) , misjonarz.

Wstąpiwszy 1844 do zakonu studiował teologię i 1846wyjechał do Saint Boniface, gdzie 1847 przyjął święceniak a p ł . , a nast. rozpoczął działalność mis. wśród Indian;...

FIELDING HENRY

Cordasco, Henry F. Henry F.

FOLEY HENRY SJ

ur. 9 VIII 1811 w Astley (Worcestershire),zm. 19 XI 1891 w R o e h a m p t o n (hrabstwo Londyn).

Pod wpływem ruchu —» oksfordzkiego przeszedł 1846 z anglikanizmuna katolicyzm, a po śmierci żony wstąpił 1851 do zak. jezuitów i jako brat zak. pełnił przez 30 lat funkcjęs e k r e t a r z a...

FOUQUERAY HENRY SJ

ur. 12 III 1860 w Le Mans,zm. 2 IX 1927 w Laval (dep. Mayenne), historyk zakonu.

Do zakonu wstąpił 1879 w Angers, a 1893 przyjął święceniak a p ł . ; od 1895 gromadził w Poitiers dokumentację do historiijezuitów f r a n c , na podstawie której napisał w Paryżu Histoirede la Compagnie de Jésus en France...

GARNET HENRY SJ

Caraman, Henry G.

HAMMOND HENRY

Jansen, De Blaise Pascal à Henry H.

HOLBACH PAUL HENRY THIRY d'

ur. 8 XII 1723 wEdesheim (Palatynat), zm. 21 I 1789 w Paryżu, filozof.

Adoptowany przez wuja, H. przejął jego nazwisko, tytułbarona i majątek; po studiach przyr. w Lejdzie (1744-49), wczasie których zetknął się z antyrel. tendencjami, zamieszkałw Paryżu, gdzie jego dom stał się salonem grupującym...

HUXLEY THOMAS HENRY

Bibby, Thomas Henry H. Irvine, Thomas Henry H.

CAREY Henry (ok. 1687 - 1743)

Bóg go nie uchronił

Angielski poeta, dramaturg i muzyk, zapamiętany głównie dzięki wierszompisanym do muzyki, a szczególnie słynnej balladzie Sally in Our Alley ze zbioru Wiekmuzyki z 1737 roku. Uważany za nieślubnego syna George'a Savila, pierwszegomarkiza Halifaksu, Carey przyjechał do Londynu około...

MONTHERLANT Henry Milion de (1896 - 1972)

Czekanie na dzwonek do drzwi

Pisarz francuski, członek Akademii Francuskiej. Głosił kult siły, energii i ofiarnościoraz pogardę dla ludzkich słabości. W swej twórczości zafascynowany byłsamobójstwem. Bohaterowie jego powieści i dramatów często odbierali sobie życie.Jak sam niegdyś policzył, hołd...

Podejście do subiektywności, obiektywności i realności w fenomenologii Michaela Henry.

Henry zauważa, że tak długo, jak dociekania pozostają na gruncie intencjonalności, a więc relacji podmiotowo-przedmiotowej, ek-statycznego horyzontu3 tak długo nie można mówić o fenomenalności jako takiej, jako źródłowej.

Alfred Liebfeld Henry Ford - Legenda i rzeczywistość

325,326 We wrześniu 1945 roku, Henry Ford po raz drugi zrezygnował z funkcji prezesa Ford Motor Company i przekazał stanowisko swojemu wnukowi Henry’emu Fordowi II. Henry Ford dokonał żywota w 1947 roku, a od 1945 na czele zakładów stoi jego wnuk Henry Ford II.

Recenzja, nacjonalizm , Anthony Smith

Smith nie wyklucza, iż nacjonalizm jest ideologią, która w swoim centrum stawia w hierarchii wartości, naród na pierwszym miejscu. Smith twierdzi, iż czynniki „subiektywne” to zachowania, poglądy i uczucia.

Adam Smith theory of value

Smith suggested that if the labor is divided wisely and each worker performs only one task of the process, the whole system can generate hundreds more items than before. Adam Smith observed that the productivity has a direct effect on price of a given item as well as it improves its quality.

Historia Henry'ego Forda

Wtedy Henry Ford ponownie przejął kierowanie Zakładami Emerytura We wrześniu 1945 roku, Henry Ford po raz drugi zrezygnował z funkcji prezesa Ford Motor Company i przekazał stanowisko swojemu wnukowi Henry’emu Fordowi II.

Henry WAINWRIGHT

Henry,zdziwiony wizytą, zapewnił pana Lane, iż nie ma pojęcia, co się z nią stało. Wtedy to Henry stwierdził, że pora przenieść szczątkiHarriet Lane do nowego pomieszczenia w innej dzielnicy Londynu.

George Joseph SMITH

W rok później, w sierpniu 1910, odbył się kolejny „ślub”Smitha, występującego tym razem pod nazwiskiem Henry Williams, z 31-letnią BessieConstance Annie Munday.

Shobena i Smitha model pamięci

Shobena i Smitha model pamięci - znany pod nazwą modelu PCM (ang.

Henry Purcell

Henry Purcell (1659-1695) zmarł młodo, majac lat zaledwie 36.

Pierre Henry i Jean Barraquc

Pierre Henry (ur. Henry jest autorem dzieł na tasme (współpraca zSchaefterem przy Symphonie pour un homme seui, własne kompozycje: m.