Henry Moore (ujednoznacznienie)

Czytaj Dalej

HENRY MOORE

  Henry Moore (1898-1986) byt pierwszym brytyjskim rzeźbiarzem, który zyskał międzynarodową sławę.

ARNOLD HENRY „HAP" (1886-1956) - generał

Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych amerykańskich pilotów wojsko­wych. Już w 1911 r. pobierał lekcje pilotażu u braci Wright. W 1918 r. jako najmłodszy pułkownik w armii amerykańskiej objął stanowsko asy-Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych...

STIMSON HENRY LEWIS (1867-1950) - polityk

Amerykański prawnik, w latach 1911-13 był sekretarzem wojny, w latach 1929-33 - sekretarzem sta­nu (ministrem spraw zagranicznych). W lipcu 1940 r. został powołany przez prezydenta Franklina D. Roo-sevelta na stanowisko ministra woj­ny. Jego pierwszym zadaniem było wprowadzenie obowiązkowej służby...

Henry Gantt

  Henry Gantt – współpracownik Taylora, rozgłos zyskał opracowując wykresy zawansowanych robót, pozwalających porównać faktyczny i planowany przebieg prac.

Henry Ford

  Henry Ford – przemysłowiec, twórca Ford Motor Company, jako pierwszy wprowadził taśmę produkcyjną (montażową), stosował wszystkie zasady tayloryzmu i realizował produkcję masową.

Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a

teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji

od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz funkcjonalnych zależności między elementami

klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne

źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne...

Biografie fizyków - Henry Joseph

W 1831 roku odkrył (niezależnie od Faraday'a) zjawisko indukcji elektromagnetycznej (wzajemnej), w 1832 samoindukcję, od jego nazwiska została nazwana jednostka indukcyjności (henr).

Proszę dokonać dyskusji praw Moore’a Krydera i Metcalfe’a uzasadniających model cloud computing

Prawo Moore’a – moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 18 miesięcy → nie warto zamrażać funduszy w taniejącą moc obliczeniową, skoro można ją wynająć.

Prawo Krydera – Law of Mass Digital Storage – podwojenie pamięci co roku (wniosek taki sam jak w przypadku prawa Moore’a)

Prawo Metcalfe’a –...

Davisa i Moore`a teoria zróżnicowania społecznego

Koncepcja próbująca wyjaśnić społeczne źródła stratyfikacji, dlaczego społeczeństwo jest stratyfikowane, ludzie są nierówni. Można by ująć społeczeństwo jako zespół pozycji społecznych. Każda pozycja zawiera pewien zespół obowiązków, uprawnień przysługujących ludziom wypełniającym te...

Funkcjonalne ujęcie klas społecznych według K. Davisa i W. Moore'a

Aby społeczeństwo mogło należycie funkcjonować musi umiejscawiać jednostki na różnych pozycjach w strukturze społecznej i musi te jednostki motywować do zajmowania odpowiednich pozycji. Istotą przynależności klasowej jest przyjmowanie obowiązków wynikających z pozycji społecznych...

COLEMAN MARION MOORE

COLEMAN MARION MOORE, ur. 10 III 1900 w Brooklynie(New York), amer. tłumaczka i popularyzatorka literaturypolskiej. Nauczyła się sama języka pol. i wraz z mężem,Arthurem Pruddenen C., prowadziła działalność recenźyjnąpropagującą pol. książki, 1950-63 redagowała „Alliance Journal",w którym...

HENRY John

Legendarny bohater murzyński ballad amerykańskich i folkloru. Zatrudniony przy budowie kolei żelaznych a. jako robotnik pokładowy na parowcach rzecznych, jest człowiekiem o niezwykłej sile.

Wg jednej z opowieści ginie, nadwerężywszy się (dla zakładu) w walce z mechaniczną wiertarką. Legenda oparta...

HUDSON Henry

(wym. hadsn), ok. 1550-1611, Żeglarz ang. odbył w 1607-1608 dwie wyprawy zorganizowane przez kupców londyńskich dla znalezienia Przejścia Płn.-Wschodniego, nie mógł jednak przebyć bariery lodowej na Morzu Karskim. W 1609 wbrew instrukcjom ruszył na poszukiwanie Przejścia Płn.-Zach. i dotarł do wybrzeży...

LAYARD Sir Austen Henry

1817-94, Podróżnik i archeolog ang., w 1845-51 prowadził wykopaliska na ziemiach dawnej Asyrii i odnalazł ruiny Niniwy, pałace pełne skarbów i bibliotekę Asurbanipała.

Czynił poszukiwania niemal bez funduszów, przemierzając kraj konno i narażając się na liczne niebezpieczeństwa. Pisał później:...

STEVENS HENRY CHARLES

STEVENS HENRY CHARLES, ur.

Henry Ford

Henry Ford zwany genialnym twórcą metod przemysłowych zrewolucjonizował rynek motoryzacji poprzez realizację swojego pomysłu na samochód dla wszystkich.

Henry Laurence Gantt

Henry Laurence Gantt to jeden z prekursorów nauki o zarządzaniu i przedstawiciel nurtu inżynierskiego.

Henry Louis Le Chatelier

Henry Louis Le Chatelier był jednym z pięciu głównych przedstawicieli nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania.

Prawo Moore'a

thumb|350px|Wzrost liczby tranzystorów w procesorach Intel do 2004 roku

Prawo Moore'a - to sformułowane w 1965 roku przez Gordona Moora prawo, które w obecnej formie mówi, że liczba tranzystorów w układzie elektrycznym podwaja się co 18-24 miesiące.

Historia

Gordon Moor jest jednym z założycieli firmy...

Henry James

Uważa się, iż dzieła powstałe w późniejszym okresie twórczości Henry Jamesa wymagają od czytelnika wielkiej cierpliwości, przepełnione są bowiem niekończącymi się dygresjami, za pomocą których autor stara się wyjaśnić każdy niemal niuans swego rozumowania.