Henry Marcus

Czytaj Dalej

ARNOLD HENRY „HAP" (1886-1956) - generał

Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych amerykańskich pilotów wojsko­wych. Już w 1911 r. pobierał lekcje pilotażu u braci Wright. W 1918 r. jako najmłodszy pułkownik w armii amerykańskiej objął stanowsko asy-Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych...

STIMSON HENRY LEWIS (1867-1950) - polityk

Amerykański prawnik, w latach 1911-13 był sekretarzem wojny, w latach 1929-33 - sekretarzem sta­nu (ministrem spraw zagranicznych). W lipcu 1940 r. został powołany przez prezydenta Franklina D. Roo-sevelta na stanowisko ministra woj­ny. Jego pierwszym zadaniem było wprowadzenie obowiązkowej służby...

Henry Gantt

  Henry Gantt – współpracownik Taylora, rozgłos zyskał opracowując wykresy zawansowanych robót, pozwalających porównać faktyczny i planowany przebieg prac.

Henry Ford

  Henry Ford – przemysłowiec, twórca Ford Motor Company, jako pierwszy wprowadził taśmę produkcyjną (montażową), stosował wszystkie zasady tayloryzmu i realizował produkcję masową.

Biografie fizyków - Henry Joseph

W 1831 roku odkrył (niezależnie od Faraday'a) zjawisko indukcji elektromagnetycznej (wzajemnej), w 1832 samoindukcję, od jego nazwiska została nazwana jednostka indukcyjności (henr).

Marcus Tullius Cicero - życiorys i prace

Marcus Tullius Cicero: "O państwie" W ciągu pierwszego wieku przed naszą erą ustawiczne zamieszki i niepokoje coraz bardziej podważały zwartą i harmonijną na ogół strukturę państwa rzymskiego.

Poczet cesarzy rzymskich - Othon (Marcus Salvio Otho)

jako Imperator Marcus Otho Caesar Augustus Początki jego rodu się gały czasów etrusków.

Poczet cesarzy rzymskich - Nerwa (Marcus Cocceius Nerva)

ur. 8 listopada 30 r.

zm. 25 stycznia 98 r.

- panował od 18 września 96 r. do śmierci jako Imperator Nerva Caesar Augustus

- został zaliczony w poczet bogów.

Marek Kokcejusz Nerwa był potomkiem starego rodu arystokratycznego, w młodości należał do przyjaciół Nerona w 71 r. został konsulem. Po...

Poczet cesarzy rzymskich - Trajan (Marcus Ulpius Traianus)

ur. 18 września 53 r.

zm. 8 sierpnia 117 r.

- panował od 27 stycznia 98 r. jako Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus

- został zaliczony w poczet bogów

- Dewiza rządów " Chcę być takim cesarzem dla obywateli jakiego chciałbym mieć cesarza będąc obywatelem.

W 99 r. odbył triumfalny wjazd do...

Poczet cesarzy rzymskich - Dydiusz Julian (marcus Didius Severus Iulianus)

jako Marcus Didius Severus Iulianus Augustus Urodził się w Mediolanie w rodzinie zamożnej choć nie arystokratycznej.

Poczet cesarzy rzymskich - Makrynus (Marcus Opellius Macrianus)

jako Imperator Caesar Marcus Opellius Marcianus Augustus Urodził się w Cezarei, miał wykształcenie prawnicze, pracował w samym Rzymie, podczas jednego z procesów zwrócił na siebie uwagę Palautiana, uzyskał dobrą posad w zarządzie jego majątków.

Poczet cesarzy rzymskich - Aleksander Sewer (Marcus Gessus Bassianus Alexianus)

Marcus Aurelius Alexander Caesar - panował od 11 marca 222 r. jako Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus Był synem Julii Mamei, po śmierci Heliogabala został jedynym władcą Imperium.

APICIUS Marcus Gavius

Bogaty smakosz i sybaryta rzymski, żyjący w czasach cesarza Tyberiusza; roztrwoniwszy na przysmaki większą część majątku, gdy zostało mu tylko 50 000 sestercji, miał się powiesić ze strachu przed widmem głodu.

Przypisywana mu najsłynniejsza rz. książka kucharska De re coąuinaria pochodzi prawdop...

BRUTUS Marcus Junius

85-42 pne., Filozof, mówca, polityk i pisarz rzymski, wychowanek Katona Mł., syn jego przyrodniej siostry Serwilii, przyjaciółki Cezara (stąd nietrafny domysł, że Cezar był ojcem Brutusa), i mąż córki Katona, Porcji. W czasie wojny domowej między Cezarem i Pompejuszem poparł Pompejusza; po klęsce tegoż...

HENRY John

Legendarny bohater murzyński ballad amerykańskich i folkloru. Zatrudniony przy budowie kolei żelaznych a. jako robotnik pokładowy na parowcach rzecznych, jest człowiekiem o niezwykłej sile.

Wg jednej z opowieści ginie, nadwerężywszy się (dla zakładu) w walce z mechaniczną wiertarką. Legenda oparta...

HUDSON Henry

(wym. hadsn), ok. 1550-1611, Żeglarz ang. odbył w 1607-1608 dwie wyprawy zorganizowane przez kupców londyńskich dla znalezienia Przejścia Płn.-Wschodniego, nie mógł jednak przebyć bariery lodowej na Morzu Karskim. W 1609 wbrew instrukcjom ruszył na poszukiwanie Przejścia Płn.-Zach. i dotarł do wybrzeży...

LAYARD Sir Austen Henry

1817-94, Podróżnik i archeolog ang., w 1845-51 prowadził wykopaliska na ziemiach dawnej Asyrii i odnalazł ruiny Niniwy, pałace pełne skarbów i bibliotekę Asurbanipała.

Czynił poszukiwania niemal bez funduszów, przemierzając kraj konno i narażając się na liczne niebezpieczeństwa. Pisał później:...

STEVENS HENRY CHARLES

STEVENS HENRY CHARLES, ur.

Henry Ford

Henry Ford zwany genialnym twórcą metod przemysłowych zrewolucjonizował rynek motoryzacji poprzez realizację swojego pomysłu na samochód dla wszystkich.

Henry Laurence Gantt

Henry Laurence Gantt to jeden z prekursorów nauki o zarządzaniu i przedstawiciel nurtu inżynierskiego.