Helena Moskiewska

Helena zresztą szybko nauczyła się polskiego i była w dobrych stosunkach z wieloma duchownymi katolickimi. Helena była uległą i dobrą żoną, pogodną i łagodną, mimo silnej osobowości.

HELENA TROJAŃSKA

The private life of Helen of Troy ang.

BŁAWATSKA HELENA PIETROWNA

Complete Works of Helena Petrovna B. Besant, Helena Petrovna B. Cleather, Helena B„ Her Life and Work for Humanity, Lo 1922; W. Kingsland, De ware Helena Petrovna B.

FOURMENT Helena

Helena Fourment w sukni ślubnej (Monachium); w jutrze (Wiedeń, 1631); wchodząca do kąpieli (Wiedeń); z dziećmi (Luwr, ok. Rotschild); z synem (Monachium); Artysta i Helena Fourment (Przechadzka w ogrodzie, Paryż, zbiory pryw. ); Rubens i Helena w Steen (Monachium); zob.

Pedagogika społeczna (zarys historyczny, działy pedagogiki społeczne, pedagogika społeczna i inne nauki, Helena Radlińska)

Pedagogika społeczna i inne nauki: - pedagogika ogółna - filozofia - teoria wychowania - socjologia, socjologia wychowania - psychologia, psychologia społeczna - polityka społeczna Helena Radliska urodziła się 2 maja 1889.

WITH Helena de (postać literacka)

Oto jak wyglądaj ą ostatni e chwile życia Heleny widziane oczymaunieruchomi onego Olbromskiego: "Krzyk Heleny wzywał go na pomoc. ) Dojrzał, że Helena z rąkdnigiegozbója, który ją wśród chichotu bandy powtórnie obalić chciał na ziemi ę i jakpoprzedni, posiąść, wydarła się.

Święta Helena

w Drepanon w Bitynii (późniejsze Helenopolis). Swoją matkę Helenę wyniósł do godności augusty, cesarzowej. Pod koniec życia (326) Helena udała się z pielgrzymką do ojczyznyJezusa.

BOBIŃSKA HELENA, z BRUNÓW

BOBIŃSKA HELENA, z BRUNÓW, ur.

BOGUSZEWSKA HELENA, z RADLIŃSKICH

BOGUSZEWSKA HELENA, z RADLIŃSKICH, ur.

HELENA (1)

Od dworaków opuszczona Helena w stroju niedbałym, Gdy syna trzyma u lóna, Co go zwano Leszkiem Białym, Tak szerzy skargi płaczliwe Na swoje losy nieszczęśliwe.

TEIGOVA HELENA, z domu Peślova

TEIGOVA HELENA, z domu Peślova, ur.

Św. HELENA

Heleny, 22 V 1502; miejsce zesłania (1815—21) i śmierci Napoleona I. Na skrajach horyzontu każdego zdobywcy Majaczy widmo wyspy: cień Świętej Heleny.

HELENA (2)

1476-1513, Córka Iwana III, w. księcia moskiewskiego, żona Aleksandra Jagiellończyka, prawosławna królowa polska.

MODRZEJEWSKA Helena

Portret Heleny Modrzejewskiej obraz (1880) Tadeusza Ajdukiewicza, Kraków, Muz.

HELENA

Heleny (konsekrowana1924).

HELENA, Flavia Julia Augusta Św.

Konstantyna otrzymała godnośćaugusty wraz z wszystkimi przywilejami (prawdopodobnemiejsce jej urodzenia - Drepanum przemianował Konstantynna —» Helenopolis, a do dziś zachowane jego monetyposiadają m.