Hektar pełnopaszowy, hektar paszowy

Jednostka przeliczeniowa dodatkowej pow. paszowej,którą otrzymuje się po przemnożeniupow. upraw poszczególnych roślin pastewnych(w ha) przez odpowiednie współczynniki, np.dla żyta międzyplonowego 0,7–0,8, słonecznikaw międzyplonie ścierniskowym 0,3–0,4,liści buraków cukrowych łącznie z wysłodkami1,0...

Hektar przeliczeniowy

w hektarach fiz.

Hektar orki średniej

Miernik nakładówenerg. wyrażony zużyciem siły pociągowej nawykonanie 1 ha orki na głęb. 18 cm, pługiemciągnikowym w przeciętnych warunkach glebowo-klimatycznych. Miernik ten służy dookreślenia całkowitych zasobów siły pociągowej.

Do przeliczania różnych rodzajów pracciągnikowych na h.o.ś...