Heksametr

Czytaj Dalej

HEKSAMETR, Heksametr polski

Schemat metryczny całego wersu przedstawiał się następująco: heksametr Rozmaity wewn. Heksametr polski, wzorowany na h.

HEKSAMETR

Heksametr polski wzorowany na antycznym, używany przeważnie w funkcji stylizacyjnej, dla osiągnięcia nastroju epickiej powagi, lekko archaizowanej, w postaci wiersza sylabotonicznego 6-akcentowego o rozmiarze od 13 do 17 zgłosek.