Hejnał Mariacki

Hejnał Mariacki

Czytaj Dalej

„HEJNAŁ MARIACKI"

Frankowski, Na progu Nowego Roku, Hejnał Mariacki 1(1957) z.

Historia hejnału z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie

Na pamiątkę czujnego krakowskiego strażnika melodia grana do dziś z mariackiej, wyższej wieży kościoła, urywa się w połowie taktu. bezpośrednią transmisję z wieży mariackiej w południe rozpoczęła Rozgłośnia Polskiego Radia w Krakowie.

HEJNAŁ [węg. 'zorza']

krakowskim, granym z wieży kościoła Mariackiego, związane jest podanie o strażniku przeszytym tatarską strzałą, w chwili gdy dostrzegłszy nieprzyjaciela pod murami miasta, zatrąbił na trwogę.

HEJNAŁ

Hejnał mariacki, z wieży Mariackiej w Krakowie, trąbiony o świcie, a późn. Z urwaną melodią hejnału łączy się legenda o strażniku na wieży Mariackiej, który dostrzegł Tatarów pod murami miasta, zatrąbił na trwogę, ale strzała z tatarskiego łuku uśmierciła go i przerwała frazę melodii (por.

HEJNAŁ

Gatunek lit., w staropol. okresie pieśń jutrzennaoparta na motywie porannego zawołania strażnika nocnego,głoszącego nastanie świtu i czasu na modlitwę; zazwyczajskładała się z 3-wersowych strof (hejnałowa strofa), z którychpierwsza rozpoczynała się słowami H. świta; istotną rolępełniła bibl...

Bazylika Mariacka w Gdańsku.

Bazylika Mariacka miała zachwycać ogromem, pięknem i perfekcyjnym wykonaniem. OKNA Światło dzienne napełniające nawy kościoła Mariackiego jest prawie równe postrzeganemu na dworze.

Gdańsk - kościół mariacki

Proboszczów kościoła Mariackiego - nawet w czasach, gdy pieczę nad nim sprawowali protestanci - mianowali polscy królowie.

Kraków - kościół Mariacki

Bazyli­ka mariacka (tytuł ten nadał świą­tyni w 1962 r. Najcenniejszym za­bytkiem kościoła Mariackiego jest ołtarz Wita Stwosza.

Kościół Mariacki w Krakowie

Mariackiego wiszą średniowieczne kuny, a nad nim znajduje się zegar sło­neczny z 1752.