Hejnał

Hejnał

Czytaj Dalej

Historia hejnału z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie

Pierwsza informacja o hejnale granym z wieży kościoła Mariackiego pojawiła się w zapiskach kronikarskich już w 1392 roku. Był on odgrywany na wyższej wieży, która służyła jako strażnica miejska. W średniowieczu czuwający na niej dniem i nocą trębacz dawał hejnałem sygnał do zamknięcia lub...

HEJNAŁ

Pobudka trąbiona na wieży kościelnej o wschodzie słońca, obyczaj notowany (w Krakowie) w końcu XIV w., wywodzący się prawdop. z zawołań nocnej i porannej straży miejskiej; lit., muz. pieśń poranna; z węg. hąjnal 'zorza; świt'.

Hejnał mariacki, z wieży Mariackiej w Krakowie, trąbiony o świcie, a...

HEJNAŁ

Gatunek lit., w staropol. okresie pieśń jutrzennaoparta na motywie porannego zawołania strażnika nocnego,głoszącego nastanie świtu i czasu na modlitwę; zazwyczajskładała się z 3-wersowych strof (hejnałowa strofa), z którychpierwsza rozpoczynała się słowami H. świta; istotną rolępełniła bibl...

HEJNAŁ [węg. 'zorza']

HEJNAŁ [węg. 'zorza'], pierwotnie w średniow. Europie środk.-wsch. zawołanie nocnego stróża ogłaszającego świt; zawołaniu towarzyszył sygnał trąbki. Z h. krakowskim, granym z wieży kościoła Mariackiego, związane jest podanie o strażniku przeszytym tatarską strzałą, w chwili gdy...

„HEJNAŁ MARIACKI"

Ilustrowany mies. (1957-59dwutygodnik) o charakterze informacyjno-publicystycznym,poruszający tematykę rei., polit., społ., hist, i kulturalną, wydawanyod 1957 przez —» Chrześcijańskie StowarzyszenieSpołeczne (od 1989 Unię Chrzęść.-Społ.) w celu nawiązaniakontaktów z Polonią na Zachodzie (od 1989...