Hedonizm

Czytaj Dalej

Kto był najwybitniejszym przedstawicielem hedonizmu?

) --> cyrenaizm (kierunek sprowadzający całą filozofie do etyki, przede wszystkim do hedonizmu, przyjmujący względność wiedzy i subiektywizm w teorii poznania) Głosił on skrajny hedonizm.

HEDONIZM

Hedonismus Ogólna nazwa doktryn, według któ­rych przyjemność (rozkosz) jest: a) najwyż­szym dobrem, właściwym celem życia i pra­wdziwym szczęściem (hedonizm etyczny — odmiana -^ eudajmonizmu); b) głównym motywem ludzkiego działania (hedonizm psychologiczny).

HEDONIZM

Odpowiedź na to pytanie daje blisko powiązany z egoizmem (stąd te dwa często są ze sobą mylone) hedonizm: przekonanie, że sens życia polega na radowaniu [enjoy] się życiem, a najlepsze życie to takie, które jest najbardziej przyjemne.

HEDONIZM

(gr. hedone przyjemność, rozkosz), poglądlub postawa upatrująca w przyjemności (lub unikaniu przykrości),traktowanej jako źródło prawdziwego szczęścia,szczególną wartość, cel i motyw postępowania; potocznie postaćnieuporządkowanego życia, będąca formą realizacji niewłaściwychcelów i wartości...