HATHOR

Mit. egip. czczona w całym Egipcie bogini nieba i uosobienie Wielkiej Macierzy; wyobrażana w postaci krowy lub kobiety z głową krowy a. tylko z uszami bądź rogami krowy i tarczą słoneczną między nimi; niekiedy uważana za stworzycielkę świata.

We wczesnych mitach była córką boga Ra i krowiej bogini...